24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Zgłaszanie awarii sieciowych SUW Kolejowa (do godz. 22.00):: 46 814 36 33

Wymiana uszkodzonego wodomierza z winy odbiorcy jest usługą odpłatną. Przypominamy o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed zamarznięciem. Właściwe zabezpieczenie wodomierza zmniejsza ryzyko wystąpienia awarii. Jeżeli dojdzie do zamarznięcia wodomierza należy zamknąć dopływ wody i zgłosić awarię pod nr tel. 601 395 677
Strefa Klienta
Przetargi
„Modernizacja oczyszczalni ścieków Żydomice”

„Modernizacja oczyszczalni ścieków Żydomice” RAWiK/08/2019 Termin składania ofert: 19.11.2019r godz. 10:00     Zmianie ulega termin składania ofert: do 26.11.2019r. godz. 10:00 Zmianie ulega termin składania ofert: do 28.11.2019r. godz. 10:00   Zamawiający informuje, iż nie udzieli odpowiedzi na pytania, które wpłynęły po dn. 18.11.2019r.   Termin  składania ofert pozostaje bez zmian tj. 28.11.2019r. godz. 10:00.   (1.2 […]

11:45 2019-10-30
test

test

17:52 2019-10-21
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w ul. Willowej w Rawie Mazowieckiej.

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w ul. Willowej w Rawie Mazowieckiej. RAWiK/07/2019 Termin składania ofert: 23.09.2019r godz. 10:00

09:39 2019-09-06
„Zakup energii elektrycznej dla Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej.”

„Zakup energii elektrycznej dla Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej.”       RAWiK/06/2019 Termin składania ofert: 06.09.2019r godz. 10:00                                

11:39 2019-08-28
Przebudowa targowiska miejskiego na dz. 444/3,444/4, 444/5, 444/6, 445/9, 445/11, 446/5 obręb nr 4, ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej – Rozbudowa kanalizacji deszczowej.

Przebudowa targowiska miejskiego na dz. 444/3,444/4, 444/5, 444/6, 445/9, 445/11, 446/5 obręb nr 4, ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej – Rozbudowa kanalizacji deszczowej. RAWiK/05/2019 Termin składania ofert: 01.08.2019r godz. 10:00 W dniu 24.07.2019 r. dodano pliki: Modyfikacja treści SIWZ z dn. 24.07.2019r. Załącznik do modyfikacji SIWZ z dn. 24.07.2019r. – 4.11. przedmiar robót Ogłoszenie o […]

16:09 2019-07-18
Dostawa i montaż kompletnej instalacji korekty pH na oczyszczalni ścieków w Żydomicach

Dostawa i montaż kompletnej instalacji korekty pH na oczyszczalni ścieków w Żydomicach RAWiK/04/2019 Termin składania ofert: 17.04.2019r do godz. 10:00

17:24 2019-04-04
Czyszczenie wnętrza Wydzielonej Komory Fermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Żydomicach i odwodnienie osadów ściekowych usuniętych z WKF

Czyszczenie wnętrza Wydzielonej Komory Fermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Żydomicach i odwodnienie osadów ściekowych usuniętych z WKF RAWiK/03/2019 Termin składania ofert: 10.04.2019r do  godz. 10:00  

16:35 2019-03-29
Wykonanie robót budowlanych i ziemnych związanych z budową instalacji korekty pH na oczyszczalni ścieków w Żydomicach

Wykonanie robót budowlanych i ziemnych związanych z budową instalacji korekty pH na oczyszczalni ścieków w Żydomicach RAWiK/02/2019 Termin składania ofert: 22.03.2019r

12:10 2019-03-08
Zobacz przetargi Archiwum powyżej 14000 euro

http://rawik.pl/przetargi/powyzej-14-tys-euro-2.html

21:01 2019-02-25
Zobacz przetargi Archiwum poniżej 14000 euro

http://rawik.pl/przetargi/ponizej-14-tys-euro.html

20:56 2019-02-25
Nazwa postępowania: Wykonanie instalacji korekty pH na oczyszczalni ścieków w Żydomicach

Nazwa postępowania: Wykonanie instalacji korekty pH na oczyszczalni ścieków w Żydomicach Numer postępowania RAWiK/01/2019   Termin składania ofert  do 01.03.2019r do godz. 10:00

19:47 2019-02-25
Nazwa postępowania: DOSTAWA DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKOW W ŻYDOMICACH WAPNA PALONEGO MIELONEGO – CaO I KOAGULANTU PIX-113

Numer postępowania RAWiK/01/2017 Termin składania ofert: 15.02.2017r godz. 10:00

22:01 2018-12-21
Nazwa postępowania: Dostawa do oczyszczalni ścieków w Żydomicach koagulantu PIX-113

Numer postępowania RAWiK/02/2017 Termin składania ofert 07.03.2017r. godz. 10:00.

21:24 2018-12-21
Nazwa postępowania: Budowa wraz z projektowaniem odwodnienia dla ulicy Aleksandrówka w Rawie Mazowieckiej

Numer postępowania RAWiK/03/2017 Termin składania ofert 30.05.2017 r. do godz. 10:00

17:28 2018-12-21
Nazwa postępowania: Dostawa do oczyszczalni ścieków w Żydomicach sitopiaskownika.

Numer postępowania RAWiK/05/2017 Termin składania ofert 17.08.2017r do godz. 10:00

16:50 2018-12-21
Nazwa postępowania: Budowa odwodnienia ulicy Konopnickiej i Żmichowskiej wraz z budową dróg w Rawie Mazowieckiej

Numer postępowania RAWiK/06/2017 Termin składania ofert 05.09.2017r do godz. 10:00

16:08 2018-12-21
Nazwa postępowania: Budowa odwodnienia ulicy Konopnickiej i Żmichowskiej wraz z budową dróg w Rawie Mazowieckiej

Numer postępowania RAWiK/07/2017 Termin składania ofert 25.09.2017r do godz. 10:00

15:56 2018-12-21
Nazwa postępowania: Dostawa wagi samochodowej wraz z montażem na terenie Oczyszczalni Żydomice

Numer postępowania RAWiK/08/2017 Termin składania ofert 18.10.2017r do godz. 10:00

15:43 2018-12-21
Nazwa postępowania: Zakup energii elektrycznej dla Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej

Numer postępowania RAWiK/09/2017   Termin składania ofert  19.10.2017r do  godz. 10:00

15:25 2018-12-21
Nazwa postępowania: Dostawa do oczyszczalni ścieków w Żydomicach wapna palonego mielonego – CaO i koagulantu PIX-113

Numer postępowania RAWiK/01/2018 Termin składania ofert do 16.02.2018r do godz. 10:00

14:17 2018-12-21
Nazwa postępowania: „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej”

Numer postępowania RAWiK/08/2018   Termin składania ofert: do 20.08.2018r do godz. 10:00 Zmianie ulega termin składania ofert: do 27.08.2018r godz. 10:00

19:32 2018-12-20
Ogłoszenie zapytanie ofertowe „Okresowy przegląd i pomiary instalacji elektrycznych w okresie od 2017 r do 2019 r.”

Nr postępowania ZP-07/2017 Termin składania ofert 04-04-2017 r. do godz. 10:00

18:40 2018-12-20
Ogłoszenie zapytanie ofertowe: ,,Opracowanie koncepcji modernizacji Oczyszczalni ścieków Żydomice’’.

Nr postępowania ZP-29/2017 W wyniku pytań nastąpiła zmiana terminu składania ofert z 12.12.2017 r. godz.: 24:00. na 19.12.2017 r. godz.: 24:00 Termin składania ofert 12.12.2017r godz.: 24:00.

16:50 2018-12-20
Projekt i wykonanie interaktywa.pl