24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Zgłaszanie awarii sieciowych SUW Kolejowa (do godz. 22.00):: 46 814 36 33

Przypominamy odbiorcom naszych usług o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed działaniem niskich temperatur. Koszt usunięcia szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych , jako formy rozprzestrzeniania się koronawirusa. Obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID – 19 w wodzie pitnej.
Strefa Klienta
„Przekazywanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Żydomicach do stosowania władającym powierzchnią ziemi”
Data publikacji: 2020-03-11 13:47

„Przekazywanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Żydomicach do stosowania władającym powierzchnią ziemi”

ZP-07/2020

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Juliusza Słowackiego 70 w Rawie Mazowieckiej lub na adres mailowy Zamawiającego: rawik@rawik.pl do dnia 19.03.2020 r. (włącznie) (ofertę  złożoną drogą e-mail należy niezwłocznie potwierdzić w formie pisemnej).

Powrót
Projekt i wykonanie interaktywa.pl