24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Przypominamy odbiorcom naszych usług o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed działaniem niskich temperatur. Koszt usunięcia szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych , jako formy rozprzestrzeniania się koronawirusa. Obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID – 19 w wodzie pitnej.
Strefa Klienta

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z.o.o


Od 2008 roku nieprzerwanie dostarczamy

mieszkańcom Rawy Mazowieckiej usługi

z zakresu dostarczania czystej wody

odprowadzania i oczyszczania ścieków

Aktualności
Życzenia Świąteczne

 

13:00 2021-12-17
Komunikat
Modernizacja oczyszczalni ścieków zakończona

07 września 2021 r. została zakończona inwestycja na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Żydomicach. Wykonawca przeprowadził  zadanie w terminie umownym. Wartość zrealizowanych robót 5.730.806,50 zł netto. Inwestycja została dofinansowana w...

14:40 2021-09-10
Komunikat
Trwają roboty budowlane na Miejskiej Oczyszczalni Ś...

Po przekazaniu placu budowy  w sierpniu 2020 r., Wykonawca wyłoniony w ramach przetargu tj. firma EKO-MTK Sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie rozpoczął w formule „zaprojektuj i wybuduj” prace projektowe i modernizacyjne na Miejskiej Oczys...

14:30 2021-05-12
Przebudowa głównego kolektora tłocznego zakończona !

W maju 2021 r.  została zakończona przebudowa kolektora tłocznego doprowadzającego ścieki z Przepompowni Głównej (PSI)  zlokalizowanej przy ul. Jerozolimskiej do Oczyszczalni Ścieków Żydomice. Prace trwały od października 2020 r. Stan is...

15:00 2021-05-11
Więcej
Oferta

Projekt i wykonanie interaktywa.pl
Projekt i wykonanie AdrianGrzybek.pl