24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Przypominamy o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed mrozem. W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, przypominamy o odpowiednim zabezpieczeniu wodomierzy przed zamarznięciem. Obowiązek ten leży po stronie właściciela lub zarządcy nieruchomości.
Strefa Klienta
Władze spółki

 

Członkowie Reprezentacji:

Imię i Nazwisko

Funkcja

Sebastian Gromek

Prezes Zarządu

Aneta Mantorska

Prokurent

Arkadiusz Gajewski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Witold Szymański

Członek Rady Nadzorczej

Włodzimierz Błaszczyński

Członek Rady Nadzorczej

 

 

Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content