24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Doceń deszczówkę – apel w sprawie oszczędzania wody z sieci wodociągowej. W celu ograniczenia zużycia wody uzdatnionej z wodociągu, zwracamy się z prośbą o stosowanie do nawadniania trawników i ogrodów warzywnych retencjonowanej wody opadowej.
Strefa Klienta
Przetargi
Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych (PV) wraz z systemem monitoringu na obiekcie RAWiK Sp. z o.o

Zmiana terminu składania ofert  – do 07.02.2024r do godz. 10:00  

09:28 2023-12-06
„Zakup paliw płynnych dla pojazdów będących na wyposażeniu w Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024 r.”

Zapraszamy do udziału w postępowaniu. Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Juliusza Słowackiego 70 w Rawie Mazowieckiej lub na adres mailowy Zamawiającego: rawik@rawik.pl do dnia 30.11.2023 r. do godz. 12:00 Miejsce sposób składania ofert: w formie papierowej (sugerujemy umieszczenie oferty w zamkniętej kopercie) na adres siedziby Zamawiającego: ul. Słowackiego 70, […]

14:59 2023-11-22
Dostawa oleju opałowego dla obiektów należących do Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r

Termin składania ofert – do dnia 22.11.2023r do godz. 12:00 Miejsce i sposób składania ofert : 1) pisemnie na adres: Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Juliusza Słowackiego 70, z opisem „Nie otwierać. oferta na: Dostawa oleju opałowego dla obiektów należących do Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w […]

09:46 2023-11-15
„Wykonywanie analiz wody, ścieków, osadów ściekowych, gleby, biogazu oraz wód opadowych w latach 2024 i 2025”.

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Juliusza Słowackiego 70 w Rawie Mazowieckiej lub na adres mailowy Zamawiającego: rawik@rawik.pl    do dnia 6 listopada 2023r.  (prosimy o wskazanie numeru postepowania ZPS-16/2023)

14:52 2023-10-20
Dostawa do oczyszczalni ścieków w Żydomicach polielektrolitu do odwadniania osadów

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Juliusza Słowackiego 70 w Rawie Mazowieckiej lub na adres mailowy Zamawiającego: rawik@rawik.pl   do dnia 10.11.2023r.  do godz.10:00.

14:36 2023-10-17
„Dostawa do oczyszczalni ścieków w Żydomicach nowego mieszadła zatapialnego typu ABS RW 480, firmy Sulzer

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać do dnia 23.10.2023 r. do godz. 12:00 na adres email: rawik@rawik.pl (w tytule e-maila należy wpisać ,,Oferta na dostawę nowego mieszadła zatapialnego typu ABS RW 480, firmy Sulzer”)

10:49 2023-10-13
Dostawa do oczyszczalni ścieków w Żydomicach wapna palonego mielonego – CaO na 2024r

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać na adres email: rawik@rawik.pl (w tytule e-maila należy wpisać ,,Oferta na dostawę CaO na 2024r”) do dnia 06.10.2023 r. do godz. 12:00.

13:38 2023-09-27
Dostawa do oczyszczalni ścieków w Żydomicach koagulantu PIX-113 na 2024r

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać na adres email: rawik@rawik.pl (w tytule e-maila należy wpisać ,,Oferta na dostawę PIX na 2024r”) do dnia 06.10.2023 r. do godz. 12:00.

13:17 2023-09-27
Zakup energii elektrycznej na 2024r

Termin składania ofert uległ zmianie – do 07.06.2023r do godz. 13:00

09:29 2023-05-25
Budowa sieci wodociągowej – wykonanie przejścia wodociągu pod drogą ekspresową S8

Termin składania ofert – 6 czerwca 2023r do godz. 10:00 Termin wykonania zamówienia – 120 dni od dnia podpisania umowy.

14:12 2023-05-17
Modernizacja stacji zlewnej ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków Żydomice

Termin składania ofert do 18 maja 2023r do godz. 10:00 Termin realizacji – do 28 czerwca 2023r

11:41 2023-05-11
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie wodociągu z przejściem pod trasą S8

Termin składania ofert do 28.04.2023r do godz. 10:00

09:46 2023-04-20
Remont wirówki dekantacyjnej GEA UCD 346-00-32 zlokalizowanej w stacji odwadniania osadu na terenie Oczyszczalni Ścieków w Żydomicach

Numer postępowania ZPS-03/2023 Termin składania ofert do dnia 15.02.2023 roku do godz. 10:00

08:25 2023-02-08
Przebudowa stacji uzdatniania wody ,,SUW Tatar” w Rawie Mazowieckiej

Numer postępowania: ZPS-02/2023 Termin składania ofert:  wydłużony- do dnia 28.02.2023 r. do godz. 10:00.

13:24 2023-01-18
Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych (PV) wraz z systemem monitoringu na obiektach RAWiK Sp. z o.o. (NR post. ZPS-16/2022)

Postepowanie nr ZPS-16/2022 Termin składania ofert: do dnia 27.10.2022 roku do godz. 10:00.

09:37 2022-10-19
,,Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych (PV) wraz z systemem monitoringu na obiektach RAWiK Sp. z o.o.”

Nr postępowania: ZPS-14/2022 Termin składania ofert: do dnia 05.10.2022r do godz. 10:00.

13:58 2022-09-26
Dostawa, montaż i uruchomienie kraty hakowej dla potrzeb oczyszczalni ścieków Żydomice.

Postępowanie nr ZPS-09/2022. Termin składania ofert do dnia 26.09.2022 do godz. 10.00. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 30.09.2022r do godz. 10:00. Otwarcie ofert w dniu 30.09.2022r o godz. 11:00.

13:08 2022-09-12
Dostawa, montaż i uruchomienie kraty hakowej dla potrzeb oczyszczalni ścieków Żydomice

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZPS-08/2022

13:12 2022-07-28
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ na 2023 rok

Numer postępowania ZPS-07/2022 Rawskie Wodociągi i Kanalizacja ogłaszają przetarg na zakup energii elektrycznej na 2023 rok. Termin składania ofert mija 01.08.2022 do godz. 10.00

11:31 2022-07-25
Renowacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Zwolińskiego w Rawie Mazowieckiej

“Renowacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Zwolińskiego w Rawie Mazowieckiej nr postępowania ZPS  01/2022 Termin składania ofert do dnia 28 stycznia 2022 r. do godz. 10:00.

14:35 2022-01-12
“Zakup energii elektrycznej dla Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej.”

“Zakup energii elektrycznej dla Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  z siedzibą w Rawie Mazowieckiej.” nr post. ZPS-08/20211

11:46 2021-08-30
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad realizacją robót polegających na „Przebudowa odcinka głównego kolektora doprowadzającego ścieki z Przepompowni głównej (PS1) do Oczyszczalni ścieków Żydomice. ”

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad realizacją robót polegających na „Przebudowa odcinka głównego kolektora doprowadzającego ścieki z Przepompowni głównej (PS1) do Oczyszczalni ścieków Żydomice. ”   ZPS/08/2020 Termin składania ofert: do  dnia 13.10.2020r (włącznie)   

09:57 2020-10-05
„Przebudowa odcinka głównego kolektora doprowadzającego ścieki z Przepompowni głównej (PS1) do Oczyszczalni ścieków Żydomice ”

„Przebudowa odcinka głównego kolektora doprowadzającego ścieki z Przepompowni głównej (PS1) do Oczyszczalni ścieków Żydomice ” RAWiK/06/2020 Termin  składania ofert: 02.10.2020r. godz. 10:00.

14:34 2020-09-16
“Zakup energii elektrycznej dla Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  z siedzibą w Rawie Mazowieckiej”.

“Zakup energii elektrycznej dla Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  z siedzibą w Rawie Mazowieckiej”. ZPS/07/2020 Termin składania ofert: 25.09.2020r godz. 10:00    

14:11 2020-09-15
„Modernizacja budynku technicznego UW Boguszyce wraz z instalacją agregatu prądotwórczego”.

„Modernizacja budynku technicznego UW Boguszyce wraz z instalacją agregatu prądotwórczego”. ZPS/06/2020 Termin składania ofert: 25.09.2020r godz. 10:00    

12:26 2020-09-15
„Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Polnej od ul. Niepodległości do ul. Konstytucji 3 Maja”

„Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Polnej od ul. Niepodległości do ul. Konstytucji 3 Maja” ZPS/03/2020 Termin składania ofert: 29.07.2020r godz. 10:00    

11:41 2020-07-22
Budowa łącza telekomunikacyjnego i świadczenie usługi przesyłu danych (postępowanie nr ZPS-2/2020)

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  w Rawie Mazowieckiej zaprasza do udziału w postępowaniu na: “Budowę łącza telekomunikacyjnego i świadczenie usługi przesyłu danych” Oferty na wykonanie zamówienia należy składać elektronicznie na adres mailowy Zamawiającego: rawik@rawik.pl do dnia  22.07.2020 r. (włącznie).  W tytule e-maila należy napisać: ,,Oferta do postępowania ZPS-2/2020”  

14:59 2020-07-15
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody „TATAR’” w Rawie Mazowieckiej.

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody „TATAR’” w Rawie Mazowieckiej. ZP-12/2020 Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Juliusza Słowackiego 70 w Rawie Mazowieckiej lub na adres mailowy Zamawiającego: rawik@rawik.pl do dnia  13.05.2020 r.  do godz. 12:00 […]

13:25 2020-05-08
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków”

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków” ZP-11/2020 Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Juliusza Słowackiego 70 w Rawie Mazowieckiej lub na adres mailowy Zamawiającego: rawik@rawik.pl do dnia  24.04.2020 r. (włącznie) (ofertę  złożoną drogą e-mail należy niezwłocznie potwierdzić w formie pisemnej). W tytule e-maila należy napisać: ,,Oferta w […]

12:08 2020-04-16
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody „TATAR’” w Rawie Mazowieckiej.

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody „TATAR’” w Rawie Mazowieckiej. ZP-10/2020 Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Juliusza Słowackiego 70 w Rawie Mazowieckiej lub na adres mailowy Zamawiającego: rawik@rawik.pl do dnia  20.04.2020 r. (włącznie) (ofertę  złożoną […]

13:38 2020-04-07
„Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznych służących jako podstawa wyznaczania terenów ochrony pośredniej dla ujęć wód podziemnych „Boguszyce” i „Tatar”.

„Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznych służących jako podstawa wyznaczania terenów ochrony pośredniej dla ujęć wód podziemnych „Boguszyce” i „Tatar”. ZP-09/2020 Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Juliusza Słowackiego 70 w Rawie Mazowieckiej lub na adres mailowy Zamawiającego: rawik@rawik.pl do dnia  09.04.2020 r. (włącznie) (ofertę  złożoną drogą e-mail należy niezwłocznie potwierdzić w formie […]

12:16 2020-04-01
„Budowa urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej”

„Budowa urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej” RAWiK/05/2020 Termin składania ofert: 16.04.2020r godz. 10:00  

08:41 2020-03-25
Przetarg na sprzedaż agregatu prądotwórczego T-RK-200

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż uszkodzonego agregatu prądotwórczego typ T-RK-200 z prądnicą 160 kW – 200 kVA typ TOA13104 i silnikiem typ 36H6A bez obudowy. Dokumentacja do pobrania poniżej:    

12:58 2020-03-20
„Pełnienie nadzoru archeologicznego podczas wykonywania robót budowlanych polegających na budowie urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej.”

„Pełnienie nadzoru archeologicznego podczas wykonywania robót budowlanych polegających na budowie urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej.” ZP-08/2020 Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Juliusza Słowackiego 70 w Rawie Mazowieckiej lub na adres mailowy Zamawiającego: rawik@rawik.pl do dnia 20.03.2020 r. (włącznie) (ofertę  złożoną drogą e-mail należy […]

09:48 2020-03-13
„Zakup i dostawa ciągnika wraz z rozrzutnikiem i osprzętem dla oczyszczalni ścieków w Żydomicach”

„Zakup i dostawa ciągnika wraz z rozrzutnikiem i osprzętem dla oczyszczalni ścieków w Żydomicach” RAWiK/04/2020 Termin składania ofert: 20.03.2020r godz. 10:00     W związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami służb sanitarnych, został ograniczony bezpośredni dostęp klientów do Biura Spółki przy ul. J. Słowackiego 70. W sprawach dotyczących toczących się zamówień publicznych, a w szczególności w celu: […]

13:04 2020-03-12
„Przekazywanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Żydomicach do stosowania władającym powierzchnią ziemi”

„Przekazywanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Żydomicach do stosowania władającym powierzchnią ziemi” ZP-07/2020 Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Juliusza Słowackiego 70 w Rawie Mazowieckiej lub na adres mailowy Zamawiającego: rawik@rawik.pl do dnia 19.03.2020 r. (włącznie) (ofertę  złożoną drogą e-mail należy niezwłocznie potwierdzić w formie pisemnej).

13:47 2020-03-11
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad realizacją robót polegających na budowie urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej”.

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad realizacją robót polegających na budowie urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej”. ZP-06/2020 Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Juliusza Słowackiego 70 w Rawie Mazowieckiej lub na adres mailowy Zamawiającego: rawik@rawik.pl do dnia 18.03.2020 r. (włącznie) (ofertę  złożoną drogą […]

14:58 2020-03-10
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad realizacją robót polegających na budowie urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej”.

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad realizacją robót polegających na budowie urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej”. ZP-05/2020 Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Juliusza Słowackiego 70 w Rawie Mazowieckiej lub na adres mailowy Zamawiającego: rawik@rawik.pl do dnia 18.03.2020 r. (włącznie) (ofertę  złożoną drogą […]

14:54 2020-03-10
„Renowacja kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Zwolińskiego w Rawie Mazowieckiej”

„Renowacja kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Zwolińskiego w Rawie Mazowieckiej” RAWiK/03/2020 Termin składania ofert: 20.03.2020r godz. 10:00       W związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami służb sanitarnych, został ograniczony bezpośredni dostęp klientów do Biura Spółki przy ul. J. Słowackiego 70. W sprawach dotyczących toczących się zamówień publicznych, a w szczególności w celu: […]

09:23 2020-03-04
„Budowa urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej”

„Budowa urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej” RAWiK/02/2020 Termin składania ofert: 06.03.2020r godz. 10:00    

10:45 2020-02-20
„Modernizacja oczyszczalni ścieków Żydomice”

„Modernizacja oczyszczalni ścieków Żydomice” RAWiK/01/2020 Termin  składania ofert: 19.02.2020r. godz. 10:00.   ,,Informujemy, iż uległ zmianie termin składania ofert: do 25.02.2020r  do godz. 10:00”       (1.2 GB) Do-PFU-Zal-3-Dok-powyk.zip 

11:16 2020-01-30
„Modernizacja oczyszczalni ścieków Żydomice”

„Modernizacja oczyszczalni ścieków Żydomice” RAWiK/08/2019 Termin składania ofert: 19.11.2019r godz. 10:00     Zmianie ulega termin składania ofert: do 26.11.2019r. godz. 10:00 Zmianie ulega termin składania ofert: do 28.11.2019r. godz. 10:00   Zamawiający informuje, iż nie udzieli odpowiedzi na pytania, które wpłynęły po dn. 18.11.2019r.   Termin  składania ofert pozostaje bez zmian tj. 28.11.2019r. godz. 10:00.   (1.2 […]

11:45 2019-10-30
test

test

17:52 2019-10-21
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w ul. Willowej w Rawie Mazowieckiej.

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w ul. Willowej w Rawie Mazowieckiej. RAWiK/07/2019 Termin składania ofert: 23.09.2019r godz. 10:00

09:39 2019-09-06
„Zakup energii elektrycznej dla Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej.”

„Zakup energii elektrycznej dla Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej.”       RAWiK/06/2019 Termin składania ofert: 06.09.2019r godz. 10:00                                

11:39 2019-08-28
Przebudowa targowiska miejskiego na dz. 444/3,444/4, 444/5, 444/6, 445/9, 445/11, 446/5 obręb nr 4, ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej – Rozbudowa kanalizacji deszczowej.

Przebudowa targowiska miejskiego na dz. 444/3,444/4, 444/5, 444/6, 445/9, 445/11, 446/5 obręb nr 4, ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej – Rozbudowa kanalizacji deszczowej. RAWiK/05/2019 Termin składania ofert: 01.08.2019r godz. 10:00 W dniu 24.07.2019 r. dodano pliki: Modyfikacja treści SIWZ z dn. 24.07.2019r. Załącznik do modyfikacji SIWZ z dn. 24.07.2019r. – 4.11. przedmiar robót Ogłoszenie o […]

16:09 2019-07-18
Dostawa i montaż kompletnej instalacji korekty pH na oczyszczalni ścieków w Żydomicach

Dostawa i montaż kompletnej instalacji korekty pH na oczyszczalni ścieków w Żydomicach RAWiK/04/2019 Termin składania ofert: 17.04.2019r do godz. 10:00

17:24 2019-04-04
Czyszczenie wnętrza Wydzielonej Komory Fermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Żydomicach i odwodnienie osadów ściekowych usuniętych z WKF

Czyszczenie wnętrza Wydzielonej Komory Fermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Żydomicach i odwodnienie osadów ściekowych usuniętych z WKF RAWiK/03/2019 Termin składania ofert: 10.04.2019r do  godz. 10:00  

16:35 2019-03-29
Wykonanie robót budowlanych i ziemnych związanych z budową instalacji korekty pH na oczyszczalni ścieków w Żydomicach

Wykonanie robót budowlanych i ziemnych związanych z budową instalacji korekty pH na oczyszczalni ścieków w Żydomicach RAWiK/02/2019 Termin składania ofert: 22.03.2019r

12:10 2019-03-08
Zobacz przetargi Archiwum powyżej 14000 euro

https://rawik.pl/przetargi/powyzej-14-tys-euro-2.html

21:01 2019-02-25
Zobacz przetargi Archiwum poniżej 14000 euro

https://rawik.pl/przetargi/ponizej-14-tys-euro.html

20:56 2019-02-25
Nazwa postępowania: Wykonanie instalacji korekty pH na oczyszczalni ścieków w Żydomicach

Nazwa postępowania: Wykonanie instalacji korekty pH na oczyszczalni ścieków w Żydomicach Numer postępowania RAWiK/01/2019   Termin składania ofert  do 01.03.2019r do godz. 10:00

19:47 2019-02-25
Nazwa postępowania: DOSTAWA DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKOW W ŻYDOMICACH WAPNA PALONEGO MIELONEGO – CaO I KOAGULANTU PIX-113

Numer postępowania RAWiK/01/2017 Termin składania ofert: 15.02.2017r godz. 10:00

22:01 2018-12-21
Nazwa postępowania: Dostawa do oczyszczalni ścieków w Żydomicach koagulantu PIX-113

Numer postępowania RAWiK/02/2017 Termin składania ofert 07.03.2017r. godz. 10:00.

21:24 2018-12-21
Nazwa postępowania: Budowa wraz z projektowaniem odwodnienia dla ulicy Aleksandrówka w Rawie Mazowieckiej

Numer postępowania RAWiK/03/2017 Termin składania ofert 30.05.2017 r. do godz. 10:00

17:28 2018-12-21
Nazwa postępowania: Dostawa do oczyszczalni ścieków w Żydomicach sitopiaskownika.

Numer postępowania RAWiK/05/2017 Termin składania ofert 17.08.2017r do godz. 10:00

16:50 2018-12-21
Nazwa postępowania: Budowa odwodnienia ulicy Konopnickiej i Żmichowskiej wraz z budową dróg w Rawie Mazowieckiej

Numer postępowania RAWiK/06/2017 Termin składania ofert 05.09.2017r do godz. 10:00

16:08 2018-12-21
Nazwa postępowania: Budowa odwodnienia ulicy Konopnickiej i Żmichowskiej wraz z budową dróg w Rawie Mazowieckiej

Numer postępowania RAWiK/07/2017 Termin składania ofert 25.09.2017r do godz. 10:00

15:56 2018-12-21
Nazwa postępowania: Dostawa wagi samochodowej wraz z montażem na terenie Oczyszczalni Żydomice

Numer postępowania RAWiK/08/2017 Termin składania ofert 18.10.2017r do godz. 10:00

15:43 2018-12-21
Nazwa postępowania: Zakup energii elektrycznej dla Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej

Numer postępowania RAWiK/09/2017   Termin składania ofert  19.10.2017r do  godz. 10:00

15:25 2018-12-21
Nazwa postępowania: Dostawa do oczyszczalni ścieków w Żydomicach wapna palonego mielonego – CaO i koagulantu PIX-113

Numer postępowania RAWiK/01/2018 Termin składania ofert do 16.02.2018r do godz. 10:00

14:17 2018-12-21
Nazwa postępowania: „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej”

Numer postępowania RAWiK/08/2018   Termin składania ofert: do 20.08.2018r do godz. 10:00 Zmianie ulega termin składania ofert: do 27.08.2018r godz. 10:00

19:32 2018-12-20
Ogłoszenie zapytanie ofertowe “Okresowy przegląd i pomiary instalacji elektrycznych w okresie od 2017 r do 2019 r.”

Nr postępowania ZP-07/2017 Termin składania ofert 04-04-2017 r. do godz. 10:00

18:40 2018-12-20
Ogłoszenie zapytanie ofertowe: ,,Opracowanie koncepcji modernizacji Oczyszczalni ścieków Żydomice’’.

Nr postępowania ZP-29/2017 W wyniku pytań nastąpiła zmiana terminu składania ofert z 12.12.2017 r. godz.: 24:00. na 19.12.2017 r. godz.: 24:00 Termin składania ofert 12.12.2017r godz.: 24:00.

16:50 2018-12-20
Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content