24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Doceń deszczówkę – apel w sprawie oszczędzania wody z sieci wodociągowej. W celu ograniczenia zużycia wody uzdatnionej z wodociągu, zwracamy się z prośbą o stosowanie do nawadniania trawników i ogrodów warzywnych retencjonowanej wody opadowej.
Strefa Klienta
Infrastruktura

RAWiK Sp. z o.o. realizuje zadania własne Gminy Miasto Rawa Mazowiecka w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Rawy Mazowieckiej (ok. 20-tysięcznego miasta). Zakres ten obejmuje: pobór, uzdatnianie i zbiorowe dostarczanie wody, zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oraz eksploatację systemu kanalizacji deszczowej. W skład majątku Spółki wchodzi: Oczyszczalnia (Qśr db = 3 643 m3/d) oraz 62 km sieci wodociągowej, 53,26 km sieci kanalizacji sanitarnej i 20,6 km sieci kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, dająca możliwości obsługi rosnących potrzeb. Spółka dostarcza ok. 3500 m3 wody/dobę (posiadając możliwość do11000 m3/dobę). Ilość ścieków oczyszczanych to ok. 2098 m3/dobę (maksymalna ilość wynosi 9000 m3/dobę).

Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content