24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. uprzejmie przypominają, że z uwagi na zbliżający się okres zimowy właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązane są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w należytym stanie technicznym, a w szczególności: -zabezpieczenia wodomierza i miejsca jego zainstalowania przed skutkami niskich temperatur w sposób zapewniający możliwość odczytu wskazań wodomierza; -zabezpieczenia termicznego instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscach narażonych na możliwość obniżenia temperatury poniżej O°C; -zabezpieczenia elementów instalacji wodociągowej wykorzystywanych tylko latem poprzez odwodnienie i zamknięcie zaworów. Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu!
Strefa Klienta
Komunikaty
Dla rolników – osady do wzięcia

Dla rolników – osady do wzięcia Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zaprasza do współpracy w zakresie odbioru komunalnych osadów ściekowych celem rolniczego wykorzystywania Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  informuję, że istnieje możliwość podjęcia współpracy w zakresie m.in. rolniczego wykorzystania komunalnych osadów ściekowych (do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji […]

13:18 2023-02-06
Komunikat
Spółka RAWiK instaluje Panele Fotowoltaiczne

W dniu 05 grudnia 2022 r.  została zawarta umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych (PV) wraz z systemem monitoringu na obiektach RAWiK Sp. z o.o.”. Wykonawcą zadania została firma: GIOSAN MIKOŁAJ SWIERCZEK MACIEJ PLAMOWSKI S.C.  z siedzibą w Koninie. Całość zadania będzie realizowana do marca 2023 r. Przedmiot umowy obejmuje […]

13:20 2023-01-10
Komunikat
Drodzy odbiorcy zabezpieczcie wodomierze na zimę

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. uprzejmie przypominają, że z uwagi na zbliżający się okres zimowy właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązane są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w należytym stanie technicznym, a w szczególności: zabezpieczenia wodomierza i miejsca jego zainstalowania przed skutkami niskich temperatur w sposób zapewniający […]

11:34 2022-11-17
Komunikat
Nowa krata hakowa dla oczyszczalni ścieków

W dniu 26 października 2022 r. została zawarta umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa, montaż i uruchomienie kraty hakowej dla potrzeb oczyszczalni ścieków Żydomice”. Wykonawcą zadania został:  HUBER Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Ryżowej 51, 02-495 Warszawa. Przedmiot umowy obejmuje dostawę i montaż pionowej, mechanicznej kraty wraz z zespołem do płukania […]

11:37 2022-11-03
Komunikat
Kolejna inwestycja

Nasza spółka cały czas prowadzi inwestycje poprawiające stan sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W ostatnich tygodniach przeprowadzono prace w ulicy Zwolińskiego, polegające na renowacji kanalizacji sanitarnej. W wyniku postępowania przetargowego zadanie zlecono firmie UNIMARK Sp. z o. o. z Wadowic.             Renowację sieci sanitarnej o długości 413 metrów wykonano metodą bezwykopową, co znacznie wpłynęło na zmniejszenie […]

13:25 2022-09-13
Nowe taryfy

Informujemy, że od 2 sierpnia 2022 roku wchodzą w życie nowe stawki opłat za dostarczoną wodę oraz odprowadzanie ścieków. Nowe taryfy zostały zatwierdzone przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Przypominamy jednocześnie, że cały czas obowiązują dopłaty do ceny wody z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka. Nowe stawki znajdują się […]

12:38 2022-07-26
Dla rolników – osady do wzięcia

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zaprasza do współpracy w zakresie odbioru komunalnych osadów ściekowych celem rolniczego wykorzystywania   Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  informuję, że istnieje możliwość podjęcia współpracy w zakresie m.in. rolniczego wykorzystania komunalnych osadów ściekowych (do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz), wytworzonych w Miejskiej Oczyszczalni […]

11:58 2022-06-13
Komunikat
Oferta pracy

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej   poszukują kandydata na stanowisko:  konserwator sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   Oczekiwania: wykształcenie zawodowe/średnie techniczne, dyspozycyjność, prawo jazdy kat. B, mile widziane kat. C, umiejętności zarówno pracy samodzielnej jaki i zespołowej, Zakres obowiązków: wymiana wodomierzy, dokonywanie ich odczytów; usuwanie usterek, uszkodzeń i awarii obsługiwanych urządzeń […]

10:45 2022-05-04
Jeszcze lepsza woda

Nasza firma przygotowuje się do pełnego wdrożenia najnowszej unijnej dyrektywy w sprawie wody pitnej. Jej celem jest skłonienie wszystkich państw członkowskich do szerokich działań na rzecz podnoszenia jakości wody pitnej dostarczanej do gospodarstw domowych. RAWiK już od dawna dba o jakość dostarczanej wody. Rawska „kranówka” pobierana jest z ujęć głębinowych, uzdatniana w nowoczesny sposób i […]

09:39 2022-03-29
Umowa podpisana

W poniedziałek 21 lutego w siedzibie firmy na ulicy Słowackiego 70 została podpisana umowa kompleksowa na realizację inwestycji pod nazwą „Renowacja kanalizacji sanitarnej w ul. Zwolińskiego w Rawie Mazowieckiej”. Kompleksowa, ponieważ wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma zobowiązała się do wykonania dokumentacji projektowej i na jej podstawie przeprowadzenie renowacji kanalizacji sanitarnej w ul. Zwolińskiego w Rawie […]

10:00 2022-03-03
Komunikat
Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content