24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Przypominamy odbiorcom naszych usług o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed działaniem niskich temperatur. Koszt usunięcia szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych , jako formy rozprzestrzeniania się koronawirusa. Obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID – 19 w wodzie pitnej.
Strefa Klienta
Stacja Uzdatniania Wody – Warsztaty

Warsztaty odbywają się na terenie nowoczesnej, zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kolejowej w Rawie Mazowieckiej. W czasie prelekcji pracownik „RAWiK” przybliża uczniom sposób działania całej sieci wodociągowej w Rawie Mazowieckiej. Pierwszym etapem zazwyczaj jest prezentacja wiedzy na temat pracy studni głębinowych i filtrów, gdzie jest prezentowany proces uzdatniania wody, następnie uczniowie mogą obejrzeć urządzenia sterujące całym procesem technologicznym. W czasie warsztatów są omawiane źródła i metody pozyskiwania wody wraz  z technologią jej oczyszczania. Podczas spotkania dzieci i młodzież pozyskują wiedzę nt. skutecznych metod usuwania awarii w celu ograniczenia niekontrolowanych strat wody oraz są informowani nt. możliwości przyłączenia się do nowo wybudowanych sieci wodociągowych, które zasilają mieszkańców Rawy w wodę o wysokich parametrach jakościowych.

Prowadzone przez Spółkę „RAWiK” działania edukacyjne powinny zaprocentować w przyszłości wspólną odpowiedzialnością Rawian za ochronę środowiska, szczególnie ochrony zasobów wodnych.

Projekt i wykonanie interaktywa.pl
Projekt i wykonanie AdrianGrzybek.pl