24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. uprzejmie przypominają, że z uwagi na zbliżający się okres zimowy właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązane są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w należytym stanie technicznym, a w szczególności: -zabezpieczenia wodomierza i miejsca jego zainstalowania przed skutkami niskich temperatur w sposób zapewniający możliwość odczytu wskazań wodomierza; -zabezpieczenia termicznego instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscach narażonych na możliwość obniżenia temperatury poniżej O°C; -zabezpieczenia elementów instalacji wodociągowej wykorzystywanych tylko latem poprzez odwodnienie i zamknięcie zaworów. Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu!
Strefa Klienta
Stacja Uzdatniania Wody – Warsztaty

Warsztaty odbywają się na terenie nowoczesnej, zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kolejowej w Rawie Mazowieckiej. W czasie prelekcji pracownik „RAWiK” przybliża uczniom sposób działania całej sieci wodociągowej w Rawie Mazowieckiej. Pierwszym etapem zazwyczaj jest prezentacja wiedzy na temat pracy studni głębinowych i filtrów, gdzie jest prezentowany proces uzdatniania wody, następnie uczniowie mogą obejrzeć urządzenia sterujące całym procesem technologicznym. W czasie warsztatów są omawiane źródła i metody pozyskiwania wody wraz  z technologią jej oczyszczania. Podczas spotkania dzieci i młodzież pozyskują wiedzę nt. skutecznych metod usuwania awarii w celu ograniczenia niekontrolowanych strat wody oraz są informowani nt. możliwości przyłączenia się do nowo wybudowanych sieci wodociągowych, które zasilają mieszkańców Rawy w wodę o wysokich parametrach jakościowych.

Prowadzone przez Spółkę „RAWiK” działania edukacyjne powinny zaprocentować w przyszłości wspólną odpowiedzialnością Rawian za ochronę środowiska, szczególnie ochrony zasobów wodnych.

Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content