24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Doceń deszczówkę – apel w sprawie oszczędzania wody z sieci wodociągowej. W celu ograniczenia zużycia wody uzdatnionej z wodociągu, zwracamy się z prośbą o stosowanie do nawadniania trawników i ogrodów warzywnych retencjonowanej wody opadowej.
Strefa Klienta
Dane spółki

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

adres: ul. Juliusza Słowackiego 70
96-200 Rawa Mazowiecka

tel. (46) 814 21 76, 814 70 75, 814 39 15, 814 26 67
fax. (46) 814 21 76

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Łódź-Śródmieście XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304455

REGON 100501130

NIP 835-00-03-635

kapitał zakładowy 16 894 500,00 zł

Konto bankowe: PKO BP S.A. o/ 1 Rawa Maz. nr konta 46 1020 45 80 0000 1102 0084 5057

e-mail: rawik@rawik.pl

Skrzynka ePUAP:  /Rawskie_Wodociagi/SkrytkaESP

Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content