24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Przypominamy odbiorcom naszych usług o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed działaniem niskich temperatur. Koszt usunięcia szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych , jako formy rozprzestrzeniania się koronawirusa. Obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID – 19 w wodzie pitnej.
Strefa Klienta
Dane spółki

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

adres: ul. Juliusza Słowackiego 70
96-200 Rawa Mazowiecka

tel. (46) 814 21 76, 814 70 75, 814 39 15, 814 26 67
fax. (46) 814 21 76

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Łódź-Śródmieście XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304455

REGON 100501130

NIP 835-00-03-635

kapitał zakładowy 16 894 500,00 zł

Konto bankowe: PKO BP S.A. o/ 1 Rawa Maz. nr konta 46 1020 45 80 0000 1102 0084 5057

e-mail: rawik@rawik.pl

Projekt i wykonanie interaktywa.pl
Projekt i wykonanie AdrianGrzybek.pl