24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Doceń deszczówkę – apel w sprawie oszczędzania wody z sieci wodociągowej. W celu ograniczenia zużycia wody uzdatnionej z wodociągu, zwracamy się z prośbą o stosowanie do nawadniania trawników i ogrodów warzywnych retencjonowanej wody opadowej.
Strefa Klienta
Oczyszczalnia – Laboratorium

Laboratorium spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja świadczy usługi badawcze dla Klientów wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie badań fizykochemicznych wód, ścieków i osadów ściekowych w zakresie:

  • pobierania próbek do badań: wody, ścieków, osadów,
  • badań fizykochemicznych osadów,
  • badań fizykochemicznych ścieków,
  • badań fizykochemicznych wody.

Formularz „Zlecenia wykonania badań” ; „Wzór Protokołu pobrania próbki”  oraz „Cennik za wykonanie badań”  i  „ Instrukcja Pobierania próbek wody, ścieków i odcieków”  – dostępne są poniżej.

Świadczymy usługi w oparciu o dobrą praktykę laboratoryjną, której elementy zawarte są w Polityce Jakości (dostępna poniżej). Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę pomiarową, która jest odpowiednio nadzorowana, sprawdzana i kalibrowana. Załoga laboratorium to doświadczony, wykwalifikowany personel, który swe kompetencje podnosi m.in. poprzez udział w szkoleniach.

Podstawowym celem laboratorium jest uzyskiwanie zadowolenia oraz zaufania naszych klientów poprzez dostarczanie rzetelnych, wiarygodnych oraz obiektywnych wyników badań wykonywanych zgodnie z ustalonymi metodami i wymaganiami

Więcej informacji uzyskają Państwo :

  • pod numerem telefonu: 46 814 44 34
  • pocztą elektroniczną: laboratorium@rawik.pl
  • w siedzibie laboratorium na Oczyszczalni ścieków w Żydomicach, 96-200 Rawa Mazowiecka

 

Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content