24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Doceń deszczówkę – apel w sprawie oszczędzania wody z sieci wodociągowej. W celu ograniczenia zużycia wody uzdatnionej z wodociągu, zwracamy się z prośbą o stosowanie do nawadniania trawników i ogrodów warzywnych retencjonowanej wody opadowej.
Strefa Klienta
O nas

Rawskie Wodociągi  od lat wdrażają działania, które mają na celu ochronę środowiska naturalnego i propagowanie prawidłowych postaw proekologicznych.

Celem ogólnym działań edukacyjnych prowadzonych wśród mieszkańców przez Rawskie Wodociągi jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Władze Spółki kładą szczególny nacisk na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży. Aktywna umiejętność poprawnego korzystania z sieci wodno-kanalizacyjnej Rawskich Wodociągów przez mieszkańców jest fundamentalnym elementem ekologii. Wprowadzenie tej umiejętności jako nawyku u źródła ich powstawania jest możliwe tylko wtedy, gdy edukacja w tym zakresie i uświadomienie tej potrzeby zacznie się już w wieku szkolnym. Niestety często okazuje się, iż większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z powagi tego problemu, nie każdy też wie, jak postępować, aby włączyć się i uczestniczyć w systemie zarządzania ograniczonymi zasobami naturalnymi w taki sposób aby ograniczyć niekontrolowane straty wody, nie zapychać rur kanalizacyjnych, nie zaśmiecać otoczenia, a tym samym środowiska naturalnego.

Poprzez warsztaty plenerowe i konkursy ekologiczne w których uczestnikami są dzieci i młodzież, Spółka „RAWiK” jako strażnik ekologii pragnie uświadomić ludzi, że nie jest to rzecz trudna, wręcz przeciwnie wymaga minimalnego zaangażowania i wyrobienia pewnego nawyku wprowadzonego w codzienne życie. Najlepszym rozwiązaniem jest edukowanie dzieci i młodzieży, która będzie miała wpływ na gospodarstwa domowe, w których się wychowuje. Wszyscy musimy zrozumieć, że potrzeba czystości nie ogranicza się tylko do własnej osoby i własnego domu, ale dotyczy także środowiska, w którym żyjemy i miejscowości, którą zamieszkujemy. Wyrobienie tego nawyku i uświadomienie potrzeb w tym zakresie będzie miało najlepsze skutki jeśli będzie realizowane już od najmłodszych lat – czyli wtedy gdy nawyki i potrzeby dopiero się kształtują, a nauka przychodzi znacznie łatwiej niż w wieku starszym. Prowadzenie edukacji ekologicznej to najważniejszy segment działań edukacyjnych. Dzięki wyrobieniu wśród dzieci i młodzieży nawyków właściwego postępowania w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska, można się spodziewać, że prowadzone przez Spółkę „RAWiK” inwestycje infrastrukturalne, będą znajdowały przychylność i akceptację społeczną. Najmłodsze pokolenia mogą stać się swoistym przekaźnikiem treści ekologicznych w swoich rodzinach. Mogą one upominać i nakłaniać rodziców do właściwej postawy wobec ochrony środowiska naturalnego. Dlatego cyklicznie ( na zasadzie nauki przez zabawę) organizujemy przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej, co pozwoli na skojarzenie przez mieszkańców Rawy bezpośredniej zależności między działaniami proekologicznymi, a ważnymi i cennymi dla nich korzyściami zdrowotnymi czy rekreacyjnymi.

Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content