24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Doceń deszczówkę – apel w sprawie oszczędzania wody z sieci wodociągowej. W celu ograniczenia zużycia wody uzdatnionej z wodociągu, zwracamy się z prośbą o stosowanie do nawadniania trawników i ogrodów warzywnych retencjonowanej wody opadowej.
Strefa Klienta
Nagrody

Spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja została wyróżniona w XIX Ogólnopolskim Konkursie Modernizacja Roku 2014.

Celem Konkursu było wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w roku 2014, wyróżniających się ze względu na zastosowaną technologię modernizacji oraz osiągnięte efekty.

Spektakularnym wydarzeniem podsumowującym prace Komisji konkursowej było w dniu 27.08.2014 r. ogłoszenie wyników i wręczenie nagród i wyróżnień, które odbyło się z udziałem przedstawicieli ministerstw i instytucji państwowych w Sali Kolumnowej w Zamku Królewskim w Warszawie.

Tytuł „Modernizacja Roku 2014” i Wyróżnienie „Modernizacja Roku 2014” wręczono w 13 kategoriach. W XIX Edycji Ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku 2014” zgłosiło się 762 inwestycje. O najwyższe laury ubiegały się 62 obiekty Finałowe (w tym „Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp z o.o.”). Konkursowi towarzyszyło również internetowe głosowanie „Plebiscyt MR 2014”, w którym oddało swoje głosy i polubiło wybrane przez siebie realizacje 32 tyś osób. W internetowym Plebiscycie Spółka „RAWiK” w kategorii „Ochrona Środowiska” zajęła I miejsce (dziękujemy serdecznie wszystkim za oddanie swojego głosu i polubienie miejskiej oczyszczalni ścieków w Żydomicach gmina Rawa Mazowiecka).

Jury konkursowe w trakcie oceny brało przede wszystkim pod uwagę: poziom rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych, funkcjonalność modernizowanych
i przebudowywanych obiektów i budowli, nowoczesność i efektywność stosowanej technologii, jakość stosowanych materiałów (trwałość, estetyka), uzyskane efekty ekologiczne.

Spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja została wyróżniona w kategorii „Ochrony Środowiska”, otrzymując: Nagrodę Specjalną Głównego Inspektora Ochrony Środowiska za modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków w Żydomicach dla miasta Rawa Mazowiecka, otrzymała również bezpłatne promocje na łamach prasy i w internecie. Słowa uznania i gratulacje dla Prezesa Spółki – Pana Sebastiana Gromka przekazał Pan Jerzy Kuliński – Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Uroczystości towarzyszył przepiękny koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele licznych ministerstw i organów administracji państwowej. Nagrody wręczali: Pan Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Pani Ewa Dudek Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pan Jerzy Kuliński Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Pan Jacek Szer Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Pan Krzysztof Kosiński Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Pan prof. Janusz Rymsza Zastępca Dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Pan Janusz Wesołowski W-ce Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Pan Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Rudolf Borusiewicz Dyrektor Związku Powiatów Polskich, Pan Zbigniew Bachman Prezes Fundacji Wszechnicy Budowlanej, Pan Paweł Babij Prezes Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa.
Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego przyznało po raz kolejny Nagrodę im. prof. Wiktora Zina, którą wręczył Pan Piotr Kubańda W-ce Prezes SONDzM, Miejski Konserwator Zabytków Bielska-Białej. Swoją nagrodę wręczyły również instytucje
i wydawnictwa sprawujące patronat medialny nad Konkursem m.in.: Rom-Dom, Magazyn Autostrady, Magazyn Mosty, Las Polski, Profile, Materiały Budowlane, Polish Market.

Dyplom finalisty – plik PDF

Dyplom za plebiscyt roku – plik PDF


Spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja została wyróżniona w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Modernizacja Roku 2013.

Celem Konkursu było wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w roku 2013, wyróżniających się ze względu na zastosowaną technologię modernizacji oraz osiągnięte efekty.

Spektakularnym wydarzeniem podsumowującym prace Komisji konkursowej było w dniu 28.08.2014 r. ogłoszenie wyników i wręczenie nagród i wyróżnień, które odbyło się z udziałem przedstawicieli ministerstw i instytucji państwowych w Sali Kolumnowej w Zamku Królewskim w Warszawie.

Tytuł „Modernizacja Roku 2013” i Wyróżnienie „Modernizacja Roku 2013” wręczono w 13 kategoriach. W XVIII Edycji Ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku 2013” zgłosiło się 932 inwestycje. O najwyższe laury ubiegało się 62 obiekty Finałowe (w tym Spółka „Rawskie Wodociągi i Kanalizacja”). Konkursowi towarzyszyło również internetowe głosowanie „Plebiscyt MR 2013”, w którym oddało swoje głosy na wybrane przez siebie realizacje 115 tyś osób. W internetowym Plebiscycie Spółka „RAWiK” w kategorii „inżynieryjno-przemysłowe” zajęła II miejsce.

Jury konkursowe w trakcie oceny brało przede wszystkim pod uwagę: poziom rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych, funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych obiektów i budowli, nowoczesność i efektywność stosowanej technologii, jakość stosowanych materiałów ( trwałość, estetyka), uzyskane efekty ekologiczne.

Spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja została wyróżniona w kategorii inżynieryjno-przemysłowej, otrzymała również bezpłatne promocje na łamach prasy
i w internecie. Słowa uznania i gratulacje dla Prezesa Spółki – Pana Artura Piotrowskiego przekazał w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pan Olgierd Dziekoński – Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele licznych ministerstw i organów administracji państwowej.Swoją obecnością uroczystość uświetnili również: Pan Roman Jaworski Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Pan Jacek Szer Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Pan Krzysztof Kosiński reprezentantował Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Pan dr Janusz Rymsza Dyrektor reprezentował Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Pan Paweł Szaciłło p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Pan Janusz Wesołowski W-ce Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Pan Jacek Chrzanowski Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Pan Wiesław Kołodziejski reprezentował Marszałka Województwa Mazowieckiego, Pan Rudolf Borusiewicz Sekretarz Generalny Związku Powiatów Polskich, Pani Alicja Molenda reprezentowała Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, Pan Zbigniew Bachman Prezes Fundacji Wszechnicy Budowlanej. Słowa podziękowania w imieniu Finalistów i Laureatów wygłosił Pan Andrzej Byrd Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Wyróżnienie modernizacja roku 2013 – PLIK PDF

 

Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content