24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Doceń deszczówkę – apel w sprawie oszczędzania wody z sieci wodociągowej. W celu ograniczenia zużycia wody uzdatnionej z wodociągu, zwracamy się z prośbą o stosowanie do nawadniania trawników i ogrodów warzywnych retencjonowanej wody opadowej.
Strefa Klienta
Ścieżka Edukacyjna – Eko Filtrem do Rzeki Rawki

 

Podstawowym celem ścieżki edukacyjnej RAWiK jest podniesienie wśród młodzieży z terenu powiatu rawskiego i ościennych świadomości funkcjonowania człowieka w środowisku w kontekście wykorzystywanych zasobów oraz generowanych zanieczyszczeń. Grupę docelową tworzą przede wszystkim uczniowie głównie z terenu powiatu rawskiego, ale również zachęcamy do udziału szkoły z całego regionu łódzkiego. Złożoność procesów oczyszczania ścieków sprawia, iż tematyka ta nie należy do łatwych, zwłaszcza dla najmłodszych. Umożliwienie im zobaczenia oczyszczalni na własne oczy, z przedstawieniem na tablicach procesów oczyszczania ścieków w sposób prosty i jednocześnie ciekawy, z pewnością procentować będzie lepszym przyswajaniem wiedzy aniżeli w sali lekcyjnej. Osoba oprowadzająca przedstawia dzieciom tematykę oczyszczania ścieków stosownie do grupy wiekowej uczestników – im starsze dziecko tym szerzej omawiana problematyka. Zwiedzanie ścieżki jest możliwe przez cały rok jednak największym zainteresowaniem cieszą się miesiące letnie.

Zajęcia na ścieżce edukacyjnej dotyczą przede wszystkim działalności oczyszczalni, stopni oczyszczania, sposobów oczyszczania ścieków. Zostają również omawiane rodzaje produktów ubocznych, jakie otrzymujemy w czasie oczyszczania – biogaz, osady. Lekcje prowadzone ma terenie oczyszczalni uświadamiają zwiedzającym, jaki wpływ mają oni sami na produkcję ścieków i jak można to zmienić.

Ścieżka edukacyjna „Eko-Filtrem do Rawki”, na pewno mieści się w kategorii innowacyjnych  i niekonwencjonalnych przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej. Realizacja tego typu zadań edukacyjnych o takim wymiarze pozytywnie wpłynie na rozwój dzieci i młodzieży szkolnej.

Regulamin zwiedzania ścieżki „Eko-Filtrem do Rawki” wraz z dokumentami do pobrania:

Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content