24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Przypominamy odbiorcom naszych usług o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed działaniem niskich temperatur. Koszt usunięcia szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych , jako formy rozprzestrzeniania się koronawirusa. Obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID – 19 w wodzie pitnej.
Strefa Klienta
Informacja o jakości wody

Komunikat w sprawie jakości wody w związku z COVID – 19

Jak wynika z najnowszej publikacji Światowej Organizacji Zdrowia z dnia 2.03.2020r. (Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus. Technical brief. WHO 3 March 2020) wcześniej obowiązujące wytyczne WHO dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę obejmują również sytuację związaną z wybuchem epidemii COVID-19. WHO uważa, że dodatkowe środki nie są potrzebne. W szczególności proces dezynfekcji wody zapewnia szybką inaktywację wirusa COVID-19. WHO informuje, że obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie pitnej.

Rawskie Wodociągi zapewniają, że woda pitna dostarczana mieszkańcom Miasta Rawa Mazowiecka spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – jest w pełni bezpieczna dla zdrowia, a w szczególności nie zawiera żadnych patogennych mikroorganizmów.

2021

Komunikat w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi z 22.02.2021 r

2020

Decyzja-badania_wody_07.01.2020

2019

Decyzja-badania_wody_29.05.2019

2018

Decyzja-badania_wody_05.03.2018

2017

Decyzja-badania_wody_29.12.2017

Decyzja-badania_wody_02.11.2017

Decyzja-badania_wody_09.2017

Decyzja-badania_wody_05.2017

SB_14198_02_2017_Rawa_Mazowiecka_Rawskie_2755

2016

Decyzja-badania_wody_08.2016

Projekt i wykonanie interaktywa.pl
Projekt i wykonanie AdrianGrzybek.pl