24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. uprzejmie przypominają, że z uwagi na zbliżający się okres zimowy właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązane są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w należytym stanie technicznym, a w szczególności: -zabezpieczenia wodomierza i miejsca jego zainstalowania przed skutkami niskich temperatur w sposób zapewniający możliwość odczytu wskazań wodomierza; -zabezpieczenia termicznego instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscach narażonych na możliwość obniżenia temperatury poniżej O°C; -zabezpieczenia elementów instalacji wodociągowej wykorzystywanych tylko latem poprzez odwodnienie i zamknięcie zaworów. Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu!
Strefa Klienta
Konkursy i Wydarzenia
  1. Czerwiec 2016 r. – konkurs pn. „Na wodną nutę” był skierowany dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Rawy Mazowieckiej. Tematem przewodnim była woda. Głównym celem konkursu było zwrócenie uwagi odbiorców na znaczenie wody słodkiej i propagowanie zrównoważonej gospodarki zasobami wody. Uczestnicy konkursu zrozumieli, że oszczędzając wodę na co dzień, chronimy nie tylko (bardzo skromne) zasoby wody w Polsce, ale przede wszystkim wpływamy na jakość środowiska nie tylko w najbliższym otoczeniu, lecz na całym świecie. Konkurs obejmował trzy kategorie: „Skąd się bierze woda w kranie”, „Oszczędzanie wody dla wspólnego dobra”, „Eko promocja poidełek w szkołach”. Konkurs został zorganizowany na okoliczność zamontowania poidełek wody pitnej w szkołach. Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, bowiem udział w konkursie wzięło ponad 90 uczniów, z czego ponad 20 uczestników zostało wyróżnionych nagrodami rzeczowymi.
  2. Październik 2016 r. – Konkurs pn. „Nie wrzucaj śmieci do naszej sieci” był skierowany do uczniów wszystkich Szkół Podstawowych z terenu Rawy Mazowieckiej. Konkurs miał na celu wypracować wśród uczestników aktywną umiejętność poprawnego korzystania z sieci wodno-kanalizacyjnej w taki sposób, aby nie zaśmiecać otoczenia i nie zapychać rur kanalizacyjnych, a tym samym środowiska naturalnego. Dla ponad 40 dzieci, które wzięły udział w konkursie czekała nagroda w postaci wycieczki do Rogowa. Miejscem docelowym wycieczki było Muzeum Lasu i Drewna w którym dzieci w aktywny sposób uczestniczyły w zajęciach przyrodniczo-leśnych zastępując tym samym tradycyjne zwiedzanie muzeum z przewodnikiem. Zajęcia bardzo zaabsorbowały dzieci, ponieważ każde dziecko z zaciekawieniem oglądało i czytało objaśnienia do ekspozycji muzealnych, szukając w ten sposób odpowiedzi znajdujących się w kartach pracy.
  3. Kwiecień 2017 r. – Konkurs fotograficzny pn. „Zdrój wodny w obiektywie”, to działanie dedykowane dla gimnazjalistów. Prace konkursowe były przygotowywane przez grupę (klasę) na nośnikach elektronicznych w postaci prezentacji filmowej trwającej około 3-5 min. Tematyka prac obejmowała zagadnienia dotyczące problematyki ochrony ilości i jakości zasobów wodnych w kontekście ochrony środowiska i zdrowia publicznego, mając na uwadze korzyści wynikające z użytkowania zdrojów (poidełek wody pitnej) zamontowanych przez „RAWiK” min. w szkołach gimnazjalnych. Do konkursu przystąpiły cztery klasy gimnazjalne z Rawskich szkół. Nagrodą w konkursie był wyjazd w kwietniu 2017 r. zwycięskiej klasy do HYDROPOLIS – Centrum Wiedzy o Wodzie we Wrocławiu. Uczniowie zwiedzili wystawę podzieloną na 8 stref tematycznych o wodzie w zabytkowym XIX – wiecznym podziemnym zbiorniku wody czystej o powierzchni 4000 m2.
  4. Marzec 2018 r. – Konkurs był dedykowany dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych w Rawie Mazowieckiej w trzech kategoriach wiekowych. Najmłodsi uczestnicy mieli do wykonania prace plastyczne w formie plakatu lub komiksu pt. „Sposoby ochrony zasobów wodnych w Rawie Mazowieckiej”, uczniowie klas IV – VI przygotowali prace pisemne w formie wiersza, rymowanki i hasła reklamowego pt. „Pij rawską kranówkę dla wspólnego dobra”, natomiast uczniowie z klas VII – Gimnazjum przygotowali prezentację pod hasłem: „Obudź się, czas się włączyć do rawskiego wodociągu”. Zainteresowanie było ogromne, bowiem wpłynęły 174 prace konkursowe. Zarząd Spółki podjął decyzję o nagrodzeniu wszystkich uczestników, którzy wzięli udział w konkursie. Nagrodą był wyjazd do Warszawy na Piknik Naukowy zorganizowany przez Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik w czerwcu 2018 r. Uczestnicy wycieczki spotkali się z setkami naukowców i popularyzatorów nauki, opowiadających o swojej pracy, którzy przez cały dzień przedstawiali eksperymenty, pokazywali swoje znaleziska, opowiadali o tym, co ich w nauce ciekawi.

  5. Sierpień 2018 r. – z okazji Jubileuszu 10-lecia Spółki  „RAWiK”,  został zorganizowany Piknik Rodzinny dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej. Event-owi towarzyszyły liczne konkursy dla dzieci na wodną nutę w tym konkurs plastyczny. Za udział w konkursach były przewidziane nagrody rzeczowe. Przy współpracy  z Rawskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, wydarzenie zostało uatrakcyjnione licznymi grami i zabawami plażowymi (min. slalom ratowniczy, rzut rzutką rękawową do celu, rzut kołem ratunkowym, zjeżdżalnia dmuchana i kule wodne). Wyjątkową przygodą dla rodzin okazał się rejs motorówką po zbiorniku wodnym „Tatar”. Uczestnicy imprezy podchodzili do stoiska wystawienniczego, gdzie dodatkowo mieli okazję dowiedzieć się z broszur i ulotek o działalności Spółki „RAWiK” w tym o bieżących inwestycjach. Uzyskali informację o możliwości podłączenia swoich posesji do nowo wybudowanej sieci wodno-kanalizacyjnej, która spełnia najwyższe standardy w zakresie ochrony środowiska. Wydarzenie było objęte patronatem Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.
  6. Sierpień/Listopad 2018 r. – W listopadzie 2018 r. został rozstrzygnięty konkurs dla mieszkańców Miasta Rawa Mazowiecka związany z realizacją Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II. Konkurs polegał na wyróżnieniu ciekawych działań proekologicznych, uwiecznionych i dostarczonych przez uczestników w formie fotografii wraz z hasłem i krótkim opisem. Tematyka prac konkursowych musiała nawiązywać do haseł związanych z działaniami proekologicznymi i pokazywać aktywne zaangażowanie Uczestników poprzez: wyjście w teren, odszukanie obiektów „RAWiK” związanych z gospodarką wodno-ściekową, zrobienie ciekawych zdjęć wraz z hasłem i krótkim opisem do czego służą i jaką pełnią rolę w infrastrukturze, oraz: przygotowanie materiału zdjęciowego wraz z opisem w jaki sposób mieszkańcy oszczędzają wodę w kranie i dbają o środowisko naturalne, aby zachować jej jakość na najwyższym poziomie.Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbyło się w listopadzie 2018 r. Nagrodą główną w konkursie za I miejsce był Rower, za II miejsce – Namiot Rodzinny, i za III miejsce – Plecak Turystyczny. Dla pozostałych uczestników konkursu czekały nagrody pocieszenia.
  7. Marzec/Maj 2019 r. – Z Okazji Światowego Dnia Wody Spółka „RAWiK” zorganizowała kolejny konkurs ekologiczny nt. wody będącej źródłem życia w kontekście głównych zanieczyszczeń i ich wpływu na organizmy żywe. Konkurs był dedykowany dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych w Rawie Mazowieckiej w dwóch kategoriach wiekowych: klasy  IV – VI oraz VII, VIII i  III Gimnazjum. Młodsi uczestnicy mieli do wykonania prace plastyczne w formie plakatu lub komiksu pt. „Woda źródłem życia dla organizmów żywych”, starsi uczniowie przygotowali prezentację w formie zapisu elektronicznego pod hasłem: „Główne zanieczyszczenia wód i ich wpływ na organizmy żywe”. Zainteresowanie było ogromne, bowiem wpłynęło 137 prac konkursowych ze Szkoły Podstawowej nr 1, ze Szkoły Podstawowej nr 2 i ze Szkoły Podstawowej nr 4.  Zarząd Spółki podjął decyzję o nagrodzeniu wszystkich uczniów, którzy wzięli udział w konkursie. Nagrodą był wyjazd dzieci i młodzieży do Warszawy na Piknik Naukowy zorganizowany przez Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.Na tegoroczny 23 Piknik Naukowy, który odbył się 11 maja, przyjechały aż trzy autokary z uczniami z Rawy Mazowieckiej. Uczestnicy wycieczki spotkali się z setkami naukowców i popularyzatorów nauki, opowiadających o swojej pracy, którzy przez cały dzień przedstawiali eksperymenty, pokazywali swoje znaleziska, opowiadali o tym, co ich w nauce ciekawi. Impreza odbyła się pod hasłem „MY I MASZYNY”. Przestrzeń podzielona została na siedem stref tematycznych: przyszłość, zdrowie, kultowych eksperymentów, cywilizacji, rodzinnej, „Zrób to sam” oraz gości zagranicznych. 23 Piknik Naukowy był znakomitą okazją do aktywnego i przede wszystkim bogatego w wiedzę spędzenia czasu przez uczniów z rawskich szkół. Zarówno młodsi jak i starsi uczestnicy mogli znaleźć tu coś dla siebie. Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom nagrody i dziękujemy opiekunom i nauczycielom za pomoc podczas organizacji wyjazdu.
  8. Marzec 2020 – Dni Otwarte “RAWiK” z okazji Światowego Dnia Wody 2020

     

Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content