24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Przypominamy o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed mrozem. W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, przypominamy o odpowiednim zabezpieczeniu wodomierzy przed zamarznięciem. Obowiązek ten leży po stronie właściciela lub zarządcy nieruchomości.
Strefa Klienta
Oferta edukacyjna

W systemie ciągłym zachęcamy placówki szkolne do udziału w jednej z najciekawszych form edukacji ekologicznej organizowanej przez Spółkę „RAWiK” jakimi są terenowe warsztaty na obiektach Stacji Uzdatniania Wody przy ul Kolejowej w Rawie Mazowieckiej i Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Żydomicach, gdzie uczestnicy mogą poznać zasady obiegu wody i funkcjonowania specjalistycznych urządzeń. Ich wyjątkowość polega na tym, że ukazują przez pryzmat ochrony środowiska bieżącą pracę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Rawie Mazowieckiej. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Rawskie Wodociągi podnoszą świadomość ekologiczną społeczeństwa poprzez aktywną edukację ekologiczną, realizowaną głównie poprzez konkursy ekologiczne, warsztaty i szkolenia oraz wyjazdy terenowe.

Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content