24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. uprzejmie przypominają, że z uwagi na zbliżający się okres zimowy właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązane są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w należytym stanie technicznym, a w szczególności: -zabezpieczenia wodomierza i miejsca jego zainstalowania przed skutkami niskich temperatur w sposób zapewniający możliwość odczytu wskazań wodomierza; -zabezpieczenia termicznego instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscach narażonych na możliwość obniżenia temperatury poniżej O°C; -zabezpieczenia elementów instalacji wodociągowej wykorzystywanych tylko latem poprzez odwodnienie i zamknięcie zaworów. Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu!
Strefa Klienta
Oferta edukacyjna

W systemie ciągłym zachęcamy placówki szkolne do udziału w jednej z najciekawszych form edukacji ekologicznej organizowanej przez Spółkę „RAWiK” jakimi są terenowe warsztaty na obiektach Stacji Uzdatniania Wody przy ul Kolejowej w Rawie Mazowieckiej i Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Żydomicach, gdzie uczestnicy mogą poznać zasady obiegu wody i funkcjonowania specjalistycznych urządzeń. Ich wyjątkowość polega na tym, że ukazują przez pryzmat ochrony środowiska bieżącą pracę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Rawie Mazowieckiej. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Rawskie Wodociągi podnoszą świadomość ekologiczną społeczeństwa poprzez aktywną edukację ekologiczną, realizowaną głównie poprzez konkursy ekologiczne, warsztaty i szkolenia oraz wyjazdy terenowe.

Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content