24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Przypominamy odbiorcom naszych usług o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed działaniem niskich temperatur. Koszt usunięcia szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych , jako formy rozprzestrzeniania się koronawirusa. Obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID – 19 w wodzie pitnej.
Strefa Klienta
Oferta edukacyjna

W systemie ciągłym zachęcamy placówki szkolne do udziału w jednej z najciekawszych form edukacji ekologicznej organizowanej przez Spółkę „RAWiK” jakimi są terenowe warsztaty na obiektach Stacji Uzdatniania Wody przy ul Kolejowej w Rawie Mazowieckiej i Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Żydomicach, gdzie uczestnicy mogą poznać zasady obiegu wody i funkcjonowania specjalistycznych urządzeń. Ich wyjątkowość polega na tym, że ukazują przez pryzmat ochrony środowiska bieżącą pracę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Rawie Mazowieckiej. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Rawskie Wodociągi podnoszą świadomość ekologiczną społeczeństwa poprzez aktywną edukację ekologiczną, realizowaną głównie poprzez konkursy ekologiczne, warsztaty i szkolenia oraz wyjazdy terenowe.

Projekt i wykonanie interaktywa.pl
Projekt i wykonanie AdrianGrzybek.pl