24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Przypominamy odbiorcom naszych usług o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed działaniem niskich temperatur. Koszt usunięcia szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych , jako formy rozprzestrzeniania się koronawirusa. Obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID – 19 w wodzie pitnej.
Strefa Klienta
Cennik usług pozataryfowych

Cennik za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej eksploatowanej przez  Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej obowiązujący od 18.10.2019 r.

W cenniku przyjęto do rozliczeń za wody opadowe i roztopowe średnią roczną sumę opadów atmosferycznych z okresu wielolecia 2009 –  2018 r., która wynosi  622,1 mm.

Cennik usług pozataryfowych obowiązujący od 01 lipca 2021 r.

CENNIK OPŁAT ZA USŁUGI WYKONYWANE PRZEZ SPÓŁKĘ “RAWiK” – 2021 r
Zarządzenie nr 4 z dn. 10.06.2021 r. cennik opłat

Projekt i wykonanie interaktywa.pl
Projekt i wykonanie AdrianGrzybek.pl