24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Doceń deszczówkę – apel w sprawie oszczędzania wody z sieci wodociągowej. W celu ograniczenia zużycia wody uzdatnionej z wodociągu, zwracamy się z prośbą o stosowanie do nawadniania trawników i ogrodów warzywnych retencjonowanej wody opadowej.
Strefa Klienta
Opłaty i taryfy

Obowiązująca taryfa

Aktualne opłaty i taryfy

Obowiązująca taryfa – na podstawie Decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzającej taryfę zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rawa Mazowiecka –WA.RZT.70.33.2023/3 z dnia 13 kwietnia 2023r

WA.RZT.70.33.2023_3 z dn. 13.04.2023 r.

 

Informujemy, że od 29 kwietnia 2023r roku wchodzą w życie nowe stawki opłat za dostarczoną wodę oraz odprowadzanie ścieków.

Nowe taryfy zostały zatwierdzone przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content