24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Doceń deszczówkę – apel w sprawie oszczędzania wody z sieci wodociągowej. W celu ograniczenia zużycia wody uzdatnionej z wodociągu, zwracamy się z prośbą o stosowanie do nawadniania trawników i ogrodów warzywnych retencjonowanej wody opadowej.
Strefa Klienta
Przetargi

Poniżej 30 000 euro

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości 30 tys. EURO-
Pobierz regulamin

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody „TATAR’” w Rawie Mazowieckiej.

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody „TATAR’” w Rawie Mazowieckiej. ZP-12/2020 Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Juliusza Słowackiego 70 w Rawie Mazowieckiej lub na adres mailowy Zamawiającego: rawik@rawik.pl do dnia  13.05.2020 r.  do godz. 12:00 […]

13:25 2020-05-08
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków”

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków” ZP-11/2020 Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Juliusza Słowackiego 70 w Rawie Mazowieckiej lub na adres mailowy Zamawiającego: rawik@rawik.pl do dnia  24.04.2020 r. (włącznie) (ofertę  złożoną drogą e-mail należy niezwłocznie potwierdzić w formie pisemnej). W tytule e-maila należy napisać: ,,Oferta w […]

12:08 2020-04-16
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody „TATAR’” w Rawie Mazowieckiej.

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody „TATAR’” w Rawie Mazowieckiej. ZP-10/2020 Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Juliusza Słowackiego 70 w Rawie Mazowieckiej lub na adres mailowy Zamawiającego: rawik@rawik.pl do dnia  20.04.2020 r. (włącznie) (ofertę  złożoną […]

13:38 2020-04-07
Przetarg na sprzedaż agregatu prądotwórczego T-RK-200

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż uszkodzonego agregatu prądotwórczego typ T-RK-200 z prądnicą 160 kW – 200 kVA typ TOA13104 i silnikiem typ 36H6A bez obudowy. Dokumentacja do pobrania poniżej:    

12:58 2020-03-20
„Pełnienie nadzoru archeologicznego podczas wykonywania robót budowlanych polegających na budowie urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej.”

„Pełnienie nadzoru archeologicznego podczas wykonywania robót budowlanych polegających na budowie urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej.” ZP-08/2020 Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Juliusza Słowackiego 70 w Rawie Mazowieckiej lub na adres mailowy Zamawiającego: rawik@rawik.pl do dnia 20.03.2020 r. (włącznie) (ofertę  złożoną drogą e-mail należy […]

09:48 2020-03-13
„Przekazywanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Żydomicach do stosowania władającym powierzchnią ziemi”

„Przekazywanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Żydomicach do stosowania władającym powierzchnią ziemi” ZP-07/2020 Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Juliusza Słowackiego 70 w Rawie Mazowieckiej lub na adres mailowy Zamawiającego: rawik@rawik.pl do dnia 19.03.2020 r. (włącznie) (ofertę  złożoną drogą e-mail należy niezwłocznie potwierdzić w formie pisemnej).

13:47 2020-03-11
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad realizacją robót polegających na budowie urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej”.

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad realizacją robót polegających na budowie urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej”. ZP-06/2020 Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Juliusza Słowackiego 70 w Rawie Mazowieckiej lub na adres mailowy Zamawiającego: rawik@rawik.pl do dnia 18.03.2020 r. (włącznie) (ofertę  złożoną drogą […]

14:58 2020-03-10
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad realizacją robót polegających na budowie urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej”.

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad realizacją robót polegających na budowie urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej”. ZP-05/2020 Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Juliusza Słowackiego 70 w Rawie Mazowieckiej lub na adres mailowy Zamawiającego: rawik@rawik.pl do dnia 18.03.2020 r. (włącznie) (ofertę  złożoną drogą […]

14:54 2020-03-10
test

test

17:52 2019-10-21
OGŁOSZENIE zapytanie ofertowe „Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej dla zadania Budowa nowego zespołu kogeneracyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie oczyszczalni ścieków Żydomice’’.

Nr postępowania ZP-05/2016

19:19 2018-12-20
Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content