24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. uprzejmie przypominają, że z uwagi na zbliżający się okres zimowy właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązane są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w należytym stanie technicznym, a w szczególności: -zabezpieczenia wodomierza i miejsca jego zainstalowania przed skutkami niskich temperatur w sposób zapewniający możliwość odczytu wskazań wodomierza; -zabezpieczenia termicznego instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscach narażonych na możliwość obniżenia temperatury poniżej O°C; -zabezpieczenia elementów instalacji wodociągowej wykorzystywanych tylko latem poprzez odwodnienie i zamknięcie zaworów. Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu!
Strefa Klienta
Przetargi

2018

Nazwa postępowania: Dostawa do oczyszczalni ścieków w Żydomicach wapna palonego mielonego – CaO i koagulantu PIX-113

Numer postępowania RAWiK/01/2018 Termin składania ofert do 16.02.2018r do godz. 10:00

14:17 2018-12-21
Nazwa postępowania: “Dostawa do oczyszczalni ścieków w Żydomicach koagulantu PIX-113”

Numer postępowania RAWiK/02/2018

14:10 2018-12-21
Nazwa postępowania: “Przebudowa przyłącza wodociągowego i deszczowego wraz z instalacją wewnętrzną wodociągową, sanitarną i deszczową na terenie targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej”

Numer postępowania RAWiK/03/2018 Termin składania ofert: do 04.06.2018r do godz. 10:00

13:38 2018-12-21
Nazwa postępowania: “Remont mieszadła produkcji Halberg oraz czyszczenie wnętrza Wydzielonej Komory Fermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków Żydomice”

Numer postępowania RAWiK/04/2018 Termin składania ofert: do 06.06.2018r do godz. 10:00

13:32 2018-12-21
Nazwa postępowania: “Remont mieszadła produkcji Halberg oraz czyszczenie wnętrza Wydzielonej Komory Fermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków Żydomice”

Numer postępowania RAWiK/05/2018 Termin składania ofert: do 02.07.2018r do godz. 10:00

12:47 2018-12-21
Nazwa postępowania: “Przebudowa przyłącza wodociągowego i deszczowego wraz z instalacją wewnętrzną wodociągową, sanitarną i deszczową na terenie targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej”

Numer postępowania RAWiK/06/2018 Termin składania ofert: do 06.07.2018 r. do godz. 10:00

11:58 2018-12-21
Nazwa postępowania: „Budowa wraz z projektowaniem kanalizacji sanitarnej: w ul. Żeromskiego, Krasickiego, Dąbrowskiej (zadanie nr 1) oraz w ul. Fredry i Staffa (zadanie nr 2)”

Numer postępowania RAWiK/07/2018 Termin składania ofert: do 31.07.2018r do godz. 10:00

11:43 2018-12-21
Nazwa postępowania: „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej”

Numer postępowania RAWiK/08/2018   Termin składania ofert: do 20.08.2018r do godz. 10:00 Zmianie ulega termin składania ofert: do 27.08.2018r godz. 10:00

19:32 2018-12-20
Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content