24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. uprzejmie przypominają, że z uwagi na zbliżający się okres zimowy właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązane są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w należytym stanie technicznym, a w szczególności: -zabezpieczenia wodomierza i miejsca jego zainstalowania przed skutkami niskich temperatur w sposób zapewniający możliwość odczytu wskazań wodomierza; -zabezpieczenia termicznego instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscach narażonych na możliwość obniżenia temperatury poniżej O°C; -zabezpieczenia elementów instalacji wodociągowej wykorzystywanych tylko latem poprzez odwodnienie i zamknięcie zaworów. Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu!
Strefa Klienta
Przetargi

ROK 2020

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad realizacją robót polegających na „Przebudowa odcinka głównego kolektora doprowadzającego ścieki z Przepompowni głównej (PS1) do Oczyszczalni ścieków Żydomice. ”

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad realizacją robót polegających na „Przebudowa odcinka głównego kolektora doprowadzającego ścieki z Przepompowni głównej (PS1) do Oczyszczalni ścieków Żydomice. ”   ZPS/08/2020 Termin składania ofert: do  dnia 13.10.2020r (włącznie)   

09:57 2020-10-05
“Zakup energii elektrycznej dla Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  z siedzibą w Rawie Mazowieckiej”.

“Zakup energii elektrycznej dla Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  z siedzibą w Rawie Mazowieckiej”. ZPS/07/2020 Termin składania ofert: 25.09.2020r godz. 10:00    

14:11 2020-09-15
„Modernizacja budynku technicznego UW Boguszyce wraz z instalacją agregatu prądotwórczego”.

„Modernizacja budynku technicznego UW Boguszyce wraz z instalacją agregatu prądotwórczego”. ZPS/06/2020 Termin składania ofert: 25.09.2020r godz. 10:00    

12:26 2020-09-15
„Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Polnej od ul. Niepodległości do ul. Konstytucji 3 Maja”

„Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Polnej od ul. Niepodległości do ul. Konstytucji 3 Maja” ZPS/03/2020 Termin składania ofert: 29.07.2020r godz. 10:00    

11:41 2020-07-22
Budowa łącza telekomunikacyjnego i świadczenie usługi przesyłu danych (postępowanie nr ZPS-2/2020)

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  w Rawie Mazowieckiej zaprasza do udziału w postępowaniu na: “Budowę łącza telekomunikacyjnego i świadczenie usługi przesyłu danych” Oferty na wykonanie zamówienia należy składać elektronicznie na adres mailowy Zamawiającego: rawik@rawik.pl do dnia  22.07.2020 r. (włącznie).  W tytule e-maila należy napisać: ,,Oferta do postępowania ZPS-2/2020”  

14:59 2020-07-15
Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content