24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Zgłaszanie awarii sieciowych SUW Kolejowa (do godz. 22.00):: 46 814 36 33

Przypominamy odbiorcom naszych usług o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed działaniem niskich temperatur. Koszt usunięcia szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych , jako formy rozprzestrzeniania się koronawirusa. Obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID – 19 w wodzie pitnej.
Strefa Klienta
Budowa łącza telekomunikacyjnego i świadczenie usługi przesyłu danych (postępowanie nr ZPS-2/2020)
Data publikacji: 2020-07-15 14:59

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  w Rawie Mazowieckiej zaprasza do udziału w postępowaniu na: „Budowę łącza telekomunikacyjnego i świadczenie usługi przesyłu danych”

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać elektronicznie na adres mailowy Zamawiającego: rawik@rawik.pl do dnia  22.07.2020 r. (włącznie).  W tytule e-maila należy napisać: ,,Oferta do postępowania ZPS-2/2020”

 

Powrót
Projekt i wykonanie interaktywa.pl