24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. uprzejmie przypominają, że z uwagi na zbliżający się okres zimowy właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązane są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w należytym stanie technicznym, a w szczególności: -zabezpieczenia wodomierza i miejsca jego zainstalowania przed skutkami niskich temperatur w sposób zapewniający możliwość odczytu wskazań wodomierza; -zabezpieczenia termicznego instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscach narażonych na możliwość obniżenia temperatury poniżej O°C; -zabezpieczenia elementów instalacji wodociągowej wykorzystywanych tylko latem poprzez odwodnienie i zamknięcie zaworów. Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu!
Strefa Klienta
Przetargi

2017

OGŁOSZENIE zapytanie ofertowe „Wymiana złóż filtracyjnych w odżelaziaczach w Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Katowickiej w Rawie Mazowieckiej”.

Nr postępowania ZP-03/2017   Termin składania ofert: 06.02.2017 godz. 12:00.

18:56 2018-12-20
OGŁOSZENIE zapytanie ofertowe “Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń dla zadania Budowa wodociągu w ul. Krasickiego, Staffa, Żeromskiego, Dąbrowskiej oraz odcinków od ul. Fredry (wraz z odejściami bocznymi do granicy nieruchomości ) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

Numer postępowania ZP-04/2017 Termin składania ofert: 14.02.2017r

18:51 2018-12-20
OGŁOSZENIE zapytanie ofertowe “Zakup i dostawa fabrycznie nowych wodomierzy do pomiaru ilości wody zimnej o średnicach DN-15 – DN-100 do Rawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”.

Numer postępowania ZP-05/2017 Termin składania ofert: 22.02.2017r

18:45 2018-12-20
Ogłoszenie zapytanie ofertowe “Okresowy przegląd i pomiary instalacji elektrycznych w okresie od 2017 r do 2019 r.”

Nr postępowania ZP-07/2017 Termin składania ofert 04-04-2017 r. do godz. 10:00

18:40 2018-12-20
Ogłoszenie zapytanie ofertowe: Działania informacyjno-promocyjne na potrzeby projektu: ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II’’.

Nr postępowania ZP-27/2017 Termin składania ofert 08.11.2017r. do godz. 16:00

18:25 2018-12-20
Ogłoszenie zapytanie ofertowe: Działania informacyjno-promocyjne na potrzeby projektu: ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II’’.

Nr postępowania ZP-30/2017 Termin składania ofert 30.11.2017r godz.: 10:00.

17:20 2018-12-20
Ogłoszenie zapytanie ofertowe: ,,Opracowanie koncepcji modernizacji Oczyszczalni ścieków Żydomice’’.

Nr postępowania ZP-29/2017 W wyniku pytań nastąpiła zmiana terminu składania ofert z 12.12.2017 r. godz.: 24:00. na 19.12.2017 r. godz.: 24:00 Termin składania ofert 12.12.2017r godz.: 24:00.

16:50 2018-12-20
Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content