24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. uprzejmie przypominają, że z uwagi na zbliżający się okres zimowy właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązane są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w należytym stanie technicznym, a w szczególności: -zabezpieczenia wodomierza i miejsca jego zainstalowania przed skutkami niskich temperatur w sposób zapewniający możliwość odczytu wskazań wodomierza; -zabezpieczenia termicznego instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscach narażonych na możliwość obniżenia temperatury poniżej O°C; -zabezpieczenia elementów instalacji wodociągowej wykorzystywanych tylko latem poprzez odwodnienie i zamknięcie zaworów. Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu!
Strefa Klienta
Przetargi

2017

Nazwa postępowania: DOSTAWA DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKOW W ŻYDOMICACH WAPNA PALONEGO MIELONEGO – CaO I KOAGULANTU PIX-113

Numer postępowania RAWiK/01/2017 Termin składania ofert: 15.02.2017r godz. 10:00

22:01 2018-12-21
Nazwa postępowania: Dostawa do oczyszczalni ścieków w Żydomicach koagulantu PIX-113

Numer postępowania RAWiK/02/2017 Termin składania ofert 07.03.2017r. godz. 10:00.

21:24 2018-12-21
Nazwa postępowania: Budowa wraz z projektowaniem odwodnienia dla ulicy Aleksandrówka w Rawie Mazowieckiej

Numer postępowania RAWiK/03/2017 Termin składania ofert 30.05.2017 r. do godz. 10:00

17:28 2018-12-21
Nazwa postępowania: Budowa wodociągu w ul. Krasickiego, Staffa, Żeromskiego, Dąbrowskiej oraz odcinków od ul. Fredry (wraz z odejściami bocznymi do granicy nieruchomości) w Rawie Mazowieckiej

Numer postępowania RAWiK/04/2017 Termin składania ofert 21.08.2017r do godz. 10:00

17:02 2018-12-21
Nazwa postępowania: Dostawa do oczyszczalni ścieków w Żydomicach sitopiaskownika.

Numer postępowania RAWiK/05/2017 Termin składania ofert 17.08.2017r do godz. 10:00

16:50 2018-12-21
Nazwa postępowania: Budowa odwodnienia ulicy Konopnickiej i Żmichowskiej wraz z budową dróg w Rawie Mazowieckiej

Numer postępowania RAWiK/06/2017 Termin składania ofert 05.09.2017r do godz. 10:00

16:08 2018-12-21
Nazwa postępowania: Budowa odwodnienia ulicy Konopnickiej i Żmichowskiej wraz z budową dróg w Rawie Mazowieckiej

Numer postępowania RAWiK/07/2017 Termin składania ofert 25.09.2017r do godz. 10:00

15:56 2018-12-21
Nazwa postępowania: Dostawa wagi samochodowej wraz z montażem na terenie Oczyszczalni Żydomice

Numer postępowania RAWiK/08/2017 Termin składania ofert 18.10.2017r do godz. 10:00

15:43 2018-12-21
Nazwa postępowania: Zakup energii elektrycznej dla Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej

Numer postępowania RAWiK/09/2017   Termin składania ofert  19.10.2017r do  godz. 10:00

15:25 2018-12-21
Nazwa postępowania: Dostawa wagi samochodowej wraz z montażem na terenie Oczyszczalni Żydomice Numer postępowania RAWiK/10/2017

Termin składania ofert do 08.11.2017r do godz. 10:00

14:57 2018-12-21
Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content