24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Zgłaszanie awarii sieciowych SUW Kolejowa (do godz. 22.00):: 46 814 36 33

Przypominamy odbiorcom naszych usług o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed działaniem niskich temperatur. Koszt usunięcia szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych , jako formy rozprzestrzeniania się koronawirusa. Obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID – 19 w wodzie pitnej.
Strefa Klienta
Przetargi

2020

„Przebudowa odcinka głównego kolektora doprowadzającego ścieki z Przepompowni głównej (PS1) do Oczyszczalni ścieków Żydomice ”

„Przebudowa odcinka głównego kolektora doprowadzającego ścieki z Przepompowni głównej (PS1) do Oczyszczalni ścieków Żydomice ” RAWiK/06/2020 Termin  składania ofert: 02.10.2020r. godz. 10:00.

14:34 2020-09-16
„Budowa urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej”

„Budowa urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej” RAWiK/05/2020 Termin składania ofert: 16.04.2020r godz. 10:00  

08:41 2020-03-25
„Zakup i dostawa ciągnika wraz z rozrzutnikiem i osprzętem dla oczyszczalni ścieków w Żydomicach”

„Zakup i dostawa ciągnika wraz z rozrzutnikiem i osprzętem dla oczyszczalni ścieków w Żydomicach” RAWiK/04/2020 Termin składania ofert: 20.03.2020r godz. 10:00     W związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami służb sanitarnych, został ograniczony bezpośredni dostęp klientów do Biura Spółki przy ul. J. Słowackiego 70. W sprawach dotyczących toczących się zamówień publicznych, a w szczególności w celu: […]

13:04 2020-03-12
„Renowacja kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Zwolińskiego w Rawie Mazowieckiej”

„Renowacja kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Zwolińskiego w Rawie Mazowieckiej” RAWiK/03/2020 Termin składania ofert: 20.03.2020r godz. 10:00       W związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami służb sanitarnych, został ograniczony bezpośredni dostęp klientów do Biura Spółki przy ul. J. Słowackiego 70. W sprawach dotyczących toczących się zamówień publicznych, a w szczególności w celu: […]

09:23 2020-03-04
„Budowa urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej”

„Budowa urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej” RAWiK/02/2020 Termin składania ofert: 06.03.2020r godz. 10:00    

10:45 2020-02-20
„Modernizacja oczyszczalni ścieków Żydomice”

„Modernizacja oczyszczalni ścieków Żydomice” RAWiK/01/2020 Termin  składania ofert: 19.02.2020r. godz. 10:00.   ,,Informujemy, iż uległ zmianie termin składania ofert: do 25.02.2020r  do godz. 10:00”       (1.2 GB) Do-PFU-Zal-3-Dok-powyk.zip 

11:16 2020-01-30
Projekt i wykonanie interaktywa.pl