24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. uprzejmie przypominają, że z uwagi na zbliżający się okres zimowy właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązane są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w należytym stanie technicznym, a w szczególności: -zabezpieczenia wodomierza i miejsca jego zainstalowania przed skutkami niskich temperatur w sposób zapewniający możliwość odczytu wskazań wodomierza; -zabezpieczenia termicznego instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscach narażonych na możliwość obniżenia temperatury poniżej O°C; -zabezpieczenia elementów instalacji wodociągowej wykorzystywanych tylko latem poprzez odwodnienie i zamknięcie zaworów. Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu!
Strefa Klienta
Przetargi

2020

„Przebudowa odcinka głównego kolektora doprowadzającego ścieki z Przepompowni głównej (PS1) do Oczyszczalni ścieków Żydomice ”

„Przebudowa odcinka głównego kolektora doprowadzającego ścieki z Przepompowni głównej (PS1) do Oczyszczalni ścieków Żydomice ” RAWiK/06/2020 Termin  składania ofert: 02.10.2020r. godz. 10:00.

14:34 2020-09-16
„Budowa urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej”

„Budowa urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej” RAWiK/05/2020 Termin składania ofert: 16.04.2020r godz. 10:00  

08:41 2020-03-25
„Zakup i dostawa ciągnika wraz z rozrzutnikiem i osprzętem dla oczyszczalni ścieków w Żydomicach”

„Zakup i dostawa ciągnika wraz z rozrzutnikiem i osprzętem dla oczyszczalni ścieków w Żydomicach” RAWiK/04/2020 Termin składania ofert: 20.03.2020r godz. 10:00     W związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami służb sanitarnych, został ograniczony bezpośredni dostęp klientów do Biura Spółki przy ul. J. Słowackiego 70. W sprawach dotyczących toczących się zamówień publicznych, a w szczególności w celu: […]

13:04 2020-03-12
„Renowacja kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Zwolińskiego w Rawie Mazowieckiej”

„Renowacja kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Zwolińskiego w Rawie Mazowieckiej” RAWiK/03/2020 Termin składania ofert: 20.03.2020r godz. 10:00       W związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami służb sanitarnych, został ograniczony bezpośredni dostęp klientów do Biura Spółki przy ul. J. Słowackiego 70. W sprawach dotyczących toczących się zamówień publicznych, a w szczególności w celu: […]

09:23 2020-03-04
„Budowa urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej”

„Budowa urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej” RAWiK/02/2020 Termin składania ofert: 06.03.2020r godz. 10:00    

10:45 2020-02-20
„Modernizacja oczyszczalni ścieków Żydomice”

„Modernizacja oczyszczalni ścieków Żydomice” RAWiK/01/2020 Termin  składania ofert: 19.02.2020r. godz. 10:00.   ,,Informujemy, iż uległ zmianie termin składania ofert: do 25.02.2020r  do godz. 10:00”       (1.2 GB) Do-PFU-Zal-3-Dok-powyk.zip 

11:16 2020-01-30
Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content