24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. uprzejmie przypominają, że z uwagi na zbliżający się okres zimowy właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązane są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w należytym stanie technicznym, a w szczególności: -zabezpieczenia wodomierza i miejsca jego zainstalowania przed skutkami niskich temperatur w sposób zapewniający możliwość odczytu wskazań wodomierza; -zabezpieczenia termicznego instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscach narażonych na możliwość obniżenia temperatury poniżej O°C; -zabezpieczenia elementów instalacji wodociągowej wykorzystywanych tylko latem poprzez odwodnienie i zamknięcie zaworów. Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu!
Strefa Klienta
„Zakup i dostawa ciągnika wraz z rozrzutnikiem i osprzętem dla oczyszczalni ścieków w Żydomicach”
Data publikacji: 2020-03-12 13:04

„Zakup i dostawa ciągnika wraz z rozrzutnikiem i osprzętem dla oczyszczalni ścieków w Żydomicach

RAWiK/04/2020

Termin składania ofert: 20.03.2020r godz. 10:00    

W związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami służb sanitarnych, został ograniczony bezpośredni dostęp klientów do Biura Spółki przy ul. J. Słowackiego 70.

W sprawach dotyczących toczących się zamówień publicznych, a w szczególności w celu:

  • bezpośredniego złożenia oferty,
  • zamiaru udziału w sesji otwarcia ofert

prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numery: 46 814 21 76 oraz 46 814 26 67 (poniedziałek-piątek 7:00 – 15:00).

 

Powrót
Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content