24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Zgłaszanie awarii sieciowych SUW Kolejowa (do godz. 22.00):: 46 814 36 33

Przypominamy odbiorcom naszych usług o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed działaniem niskich temperatur. Koszt usunięcia szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych , jako formy rozprzestrzeniania się koronawirusa. Obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID – 19 w wodzie pitnej.
Strefa Klienta
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków”
Data publikacji: 2020-04-16 12:08

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków”

ZP-11/2020

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Juliusza Słowackiego 70 w Rawie Mazowieckiej lub na adres mailowy Zamawiającego: rawik@rawik.pl do dnia  24.04.2020 r. (włącznie) (ofertę  złożoną drogą e-mail należy niezwłocznie potwierdzić w formie pisemnej). W tytule e-maila należy napisać: ,,Oferta w postępowaniu ZP-11/2020 Nadzór inwestorski”

W związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami służb sanitarnych, został ograniczony bezpośredni dostęp klientów do Biura Spółki przy ul. J. Słowackiego 70. W sprawach dotyczących toczących się zamówień publicznych, a w szczególności w celu bezpośredniego złożenia oferty, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numery: 46 814 21 76 oraz 46 814 26 67 (poniedziałek-piątek 7:00 – 15:00)

Powrót
Projekt i wykonanie interaktywa.pl