24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. uprzejmie przypominają, że z uwagi na zbliżający się okres zimowy właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązane są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w należytym stanie technicznym, a w szczególności: -zabezpieczenia wodomierza i miejsca jego zainstalowania przed skutkami niskich temperatur w sposób zapewniający możliwość odczytu wskazań wodomierza; -zabezpieczenia termicznego instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscach narażonych na możliwość obniżenia temperatury poniżej O°C; -zabezpieczenia elementów instalacji wodociągowej wykorzystywanych tylko latem poprzez odwodnienie i zamknięcie zaworów. Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu!
Strefa Klienta
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków”
Data publikacji: 2020-04-16 12:08

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków”

ZP-11/2020

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Juliusza Słowackiego 70 w Rawie Mazowieckiej lub na adres mailowy Zamawiającego: rawik@rawik.pl do dnia  24.04.2020 r. (włącznie) (ofertę  złożoną drogą e-mail należy niezwłocznie potwierdzić w formie pisemnej). W tytule e-maila należy napisać: ,,Oferta w postępowaniu ZP-11/2020 Nadzór inwestorski”

W związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami służb sanitarnych, został ograniczony bezpośredni dostęp klientów do Biura Spółki przy ul. J. Słowackiego 70. W sprawach dotyczących toczących się zamówień publicznych, a w szczególności w celu bezpośredniego złożenia oferty, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numery: 46 814 21 76 oraz 46 814 26 67 (poniedziałek-piątek 7:00 – 15:00)

Powrót
Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content