24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Przypominamy o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed mrozem. W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, przypominamy o odpowiednim zabezpieczeniu wodomierzy przed zamarznięciem. Obowiązek ten leży po stronie właściciela lub zarządcy nieruchomości.
Strefa Klienta
Nowe taryfy

Informujemy, że od 2 sierpnia 2022 roku wchodzą w życie nowe stawki opłat za dostarczoną wodę oraz odprowadzanie ścieków. Nowe taryfy zostały zatwierdzone przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Przypominamy jednocześnie, że cały czas obowiązują dopłaty do ceny wody z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka.

Nowe stawki znajdują się w poniższym pliku pdf:

Wysokość opłat w podziale na grupy taryfowe

Powrót
Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content