24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. uprzejmie przypominają, że z uwagi na zbliżający się okres zimowy właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązane są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w należytym stanie technicznym, a w szczególności: -zabezpieczenia wodomierza i miejsca jego zainstalowania przed skutkami niskich temperatur w sposób zapewniający możliwość odczytu wskazań wodomierza; -zabezpieczenia termicznego instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscach narażonych na możliwość obniżenia temperatury poniżej O°C; -zabezpieczenia elementów instalacji wodociągowej wykorzystywanych tylko latem poprzez odwodnienie i zamknięcie zaworów. Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu!
Strefa Klienta
Spółka RAWiK instaluje Panele Fotowoltaiczne

www.wfosigw.lodz.pl

W dniu 05 grudnia 2022 r.  została zawarta umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych (PV) wraz z systemem monitoringu na obiektach RAWiK Sp. z o.o.”.

Wykonawcą zadania została firma: GIOSAN MIKOŁAJ SWIERCZEK MACIEJ PLAMOWSKI S.C.  z siedzibą w Koninie. Całość zadania będzie realizowana do marca 2023 r.

Przedmiot umowy obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych (PV) wraz  z systemem monitoringu pracy instalacji fotowoltaicznej, o łącznej mocy 180 kWp na obiektach technicznych należących do Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej  w następujących lokalizacjach: Oczyszczalnia Ścieków Żydomice, Przepompownia Główna (PS-1) przy ul. Jerozolimskiej 1 i Stacja Uzdatniania Wody ul. Kolejowa 9.

 Instalacje będą zaspokajać bieżący popyt na energię na poszczególnych obiektach spółki, dzięki czemu ograniczone zostaną koszty zakupu energii z sieci.

Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego wynosi: 585 000,00 zł netto.

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie ww. zadania. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i pod koniec grudnia 2022 r. została zawarta umowa na dofinansowanie w formie pożyczki w kwocie 585 000,00 zł czyli 100% wartości kosztów kwalifikowanych zadania. Istnieje możliwość umorzenia pożyczki w 50%.

Instalacja fotowoltaiczna na wiatach, Oczyszczalnia Ścieków

Instalacja fotowoltaiczna, SUW Kolejowa

      

 

 

 

Powrót
Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content