24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. uprzejmie przypominają, że z uwagi na zbliżający się okres zimowy właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązane są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w należytym stanie technicznym, a w szczególności: -zabezpieczenia wodomierza i miejsca jego zainstalowania przed skutkami niskich temperatur w sposób zapewniający możliwość odczytu wskazań wodomierza; -zabezpieczenia termicznego instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscach narażonych na możliwość obniżenia temperatury poniżej O°C; -zabezpieczenia elementów instalacji wodociągowej wykorzystywanych tylko latem poprzez odwodnienie i zamknięcie zaworów. Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu!
Strefa Klienta
Zawiadomienie o zmianie cennika opłat za usługi wykonywane przez Spółkę

Szanowni Państwo,

Zawiadamiamy, iż od dnia 17 kwietnia 2023r ulegnie zmianie cennik opłat za usługi pozataryfowe wykonywane przez Spółkę.  W związku z analizą kosztów świadczenia usług, dokonaliśmy zmian stawek w celu ich dostosowania do panujących realiów gospodarczych. Wprowadzone zmiany pozwolą na zwiększenie zakresu działania i podniesienie jakości usług świadczonych przez  Spółkę.

W załączeniu do niniejszego zawiadomienia prezentujemy treść Zarządzenie nr 3_2023 z dnia 17 marca 2023r zawierającego szczegółowe informacje dotyczące nowego cennika opłat.

Informacji dotyczących zmian można uzyskać pod numerem 46 814 21 76 w 16 lub 17

Zarząd RAWiK Sp. z o.o.

Powrót
Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content