24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Przypominamy o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed mrozem. W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, przypominamy o odpowiednim zabezpieczeniu wodomierzy przed zamarznięciem. Obowiązek ten leży po stronie właściciela lub zarządcy nieruchomości.
Strefa Klienta
Komunikaty
Aktualności stan na dzień 24.02.2017 r.

Do 15 marca 2017 r. trwają uzgodnienia mieszkańców dot. lokalizacji przyłącza wody w ramach budowy sieci wodociągowej w ul. Krasickiego, Staffa, Żeromskiego, Dąbrowskiej oraz drogach wewnętrznych od ul. Fredry. Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. przystąpiły do wykonywania projektu sieci wodociągowej z przyłączami wody w granicach działek drogowych do posesji w ulicach Krasickiego, Staffa, Żeromskiego, Dąbrowskiej […]

20:39 2018-12-19
Aktualności – stan na dzień 04.01.2017 r.

Gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców Rawy, gdzie została wybudowana i już funkcjonuje sieć wodno-kanalizacyjna do przyłączania swoich posesji do sieci. Od czerwca 2016 r. trwały roboty budowlane dotyczące budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenu osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic: Dolnej, Asnyka, Zapolskiej. W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi – przykanalikami […]

20:37 2018-12-19
Aktualności stan na dzień 24.11.2016 r.

Porozumienie Międzygminne W dniu 24 listopada 2016 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka zostało zawarte Porozumienie Międzygminne w sprawie wzajemnego powierzania przez Gminę Rawa Mazowiecka i Miasto Rawa Mazowiecka zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Strony Porozumienia Międzygminnego są jednostkami samorządu terytorialnego, na których obszarze prowadzą działalność wodociągowo-kanalizacyjną: Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. […]

20:35 2018-12-19
Informacja o wyborze oferty

Zarząd Spółki informuje iż w dniu 28 października 2016 r. w wyniku przeprowadzonej oceny ofert, złożonych przez firmy audytorskie w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w dniu 06 września 2016 r. w prasie Dziennik Łódzki i na stronie internetowej Spółki, Rada Nadzorcza wybrała firmę Agnieszka Skrzyczyńska Audyt i Doradztwo 05-800 Pruszków, ul. Dobra 20 lok 12, […]

20:33 2018-12-19
Edukacja ekologiczna – stan na dzień 31.10.2016 r.

27 października 2016 r. w nagrodę za udział w konkursie ekologicznym dzieci z rawskich szkół wyjechały do Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej w Rogowe. W związku z realizacją przez Spółkę „RAWiK” Unijnego Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II”, który bezpośrednio przyczyni się do ochrony środowiska,  a pośrednio do ochrony […]

20:31 2018-12-19
Wyciąg z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę(..) (2)

Wyciąg z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przyjętych Uchwałą nr XIV/103/2016 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 lutego 2016 r. Zbiorcza tabela cen i opłat za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dopłat z budżetu […]

19:46 2018-12-19
Komunikat
Twardość wody

Informujemy, że woda z ujęcia Katowicka ( osiedle Tatar, ul. Katowicka, ul. Tomaszowska od Cmentarnej, os. Browarna ) jest średnio-twarda ( 4,4 mval/dm3  – 12,4°dH  w stopniach niemieckich) natomiast z ujęcia Boguszyce ( pozostała część miasta ) o podwyższonej twardości ( 6,3 mval/dm3  – 17,7°dH w stopniach niemieckich).

18:57 2018-12-19
Komunikat
Informacja

Szanowni Państwo! Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp.z o.o. uprzejmie przypominają, że z uwagi na zbliżający się okres zimowy istnieje konieczność zabezpieczenia zestawu wodomierzowego przed zamarzaniem. Zestaw wodomierza głównego, między innymi, powinien być zabezpieczony przed zalaniem wodą i zamarzaniem, zgodnie z § 116. ust 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie […]

17:59 2018-12-19
Komunikat
Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content