24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Przypominamy o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed mrozem. W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, przypominamy o odpowiednim zabezpieczeniu wodomierzy przed zamarznięciem. Obowiązek ten leży po stronie właściciela lub zarządcy nieruchomości.
Strefa Klienta
Światowy Dzień Wody z RAWiK Sp. z o.o.

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na najcenniejszy z naszych zasobów – wodę. Dla branży wodociągowej to bardzo wyjątkowy dzień.

Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ), aby przypominać, że aż 2,2 miliarda ludzi żyje bez dostępu do bezpiecznej wody. Obchodzimy go każdego roku 22 marca i stanowi on inspirację przypominania o konieczności działania na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi.

Ochrona zasobów wody to nasz wspólny cel. Szczególnie w tym dniu zwracamy uwagę na możliwość wykorzystywania wody deszczowej do podlewania zamiast wody uzdatnionej z wodociągu.

Dziękujemy rawskim szkołom za wspólne obchody Światowego Dnia Wody. Udostępniliśmy uczniom do zwiedzania Stację Uzdatniania Wody przy ulicy Kolejowej. Informacje o metodach oczyszczania i uzdatniania wody przekazane przez pracowników RAWiK spotkały się z dużym zainteresowaniem – w dniach otwartych wzięło udział łącznie ponad 240 uczniów szkół podstawowych i średnich z Rawy Mazowieckiej.

 

Powrót
Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content