24h Pogotowie WOD-KAN: 577 395 601
Zgłaszanie awarii sieciowych SUW Kolejowa (do godz. 22.00):: 46 814 36 33

Wymiana uszkodzonego wodomierza z winy odbiorcy jest usługą odpłatną. Przypominamy o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed zamarznięciem. Właściwe zabezpieczenie wodomierza zmniejsza ryzyko wystąpienia awarii. Jeżeli dojdzie do zamarznięcia wodomierza należy zamknąć dopływ wody i zgłosić awarię pod nr tel. 601 395 677
Przetargi

Powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych – Pobierz plan postępowań

Dostawa i montaż kompletnej instalacji korekty pH na oczyszczalni ścieków w Żydomicach

Dostawa i montaż kompletnej instalacji korekty pH na oczyszczalni ścieków w Żydomicach RAWiK/04/2019 Termin składania ofert: 17.04.2019r do godz. 10:00

17:24 2019-04-04
Czyszczenie wnętrza Wydzielonej Komory Fermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Żydomicach i odwodnienie osadów ściekowych usuniętych z WKF

Czyszczenie wnętrza Wydzielonej Komory Fermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Żydomicach i odwodnienie osadów ściekowych usuniętych z WKF RAWiK/03/2019 Termin składania ofert: 10.04.2019r do  godz. 10:00  

16:35 2019-03-29
Wykonanie robót budowlanych i ziemnych związanych z budową instalacji korekty pH na oczyszczalni ścieków w Żydomicach

Wykonanie robót budowlanych i ziemnych związanych z budową instalacji korekty pH na oczyszczalni ścieków w Żydomicach RAWiK/02/2019 Termin składania ofert: 22.03.2019r

12:10 2019-03-08
Nazwa postępowania: Wykonanie instalacji korekty pH na oczyszczalni ścieków w Żydomicach

Nazwa postępowania: Wykonanie instalacji korekty pH na oczyszczalni ścieków w Żydomicach Numer postępowania RAWiK/01/2019   Termin składania ofert  do 01.03.2019r do godz. 10:00

19:47 2019-02-25
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: „Dostawa polielektrolitu do odwadniania osadów”

Nr postępowania RAWiK/1/2016

13:07 2018-12-22
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: „Dostawa do oczyszczalni ścieków w Żydomicach wapna palonego mielonego – CaO i koagulantu PIX-113.”

Nr postępowania RAWiK/2/2016

12:52 2018-12-22
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: „Budowa nowego zespołu kogeneracyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie oczyszczalni ścieków Żydomice.”

Nr postępowania RAWiK/4/2016

11:24 2018-12-22
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Dolna, Asnyka, Zapolskiej.”

Nr postępowania RAWiK/5/2016

10:52 2018-12-22
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi w ulicy Reymonta i Jeziorańskiego.”

Nr postępowania RAWiK/06/2016

08:10 2018-12-22
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej.”

Nr postępowania RAWiK/07/2016

07:47 2018-12-22
Projekt i wykonanie interaktywa.pl