24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Doceń deszczówkę – apel w sprawie oszczędzania wody z sieci wodociągowej. Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o stosowanie do nawadniania trawników i ogrodów warzywnych retencjonowanej wody deszczowej zamiast uzdatnionej wody z sieci wodociągowej.
Strefa Klienta
Aktualności
Informacja o wyborze oferty

Zarząd Spółki informuje iż w dniu 28 października 2016 r. w wyniku przeprowadzonej oceny ofert, złożonych przez firmy audytorskie w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w dniu 06 września 2016 r. w prasie Dziennik Łódzki i na stronie internetowej Spółki, Rada Nadzorcza wybrała firmę Agnieszka Skrzyczyńska Audyt i Doradztwo 05-800 Pruszków, ul. Dobra 20 lok 12, […]

20:33 2018-12-19
Edukacja ekologiczna – stan na dzień 31.10.2016 r.

27 października 2016 r. w nagrodę za udział w konkursie ekologicznym dzieci z rawskich szkół wyjechały do Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej w Rogowe. W związku z realizacją przez Spółkę „RAWiK” Unijnego Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II”, który bezpośrednio przyczyni się do ochrony środowiska,  a pośrednio do ochrony […]

20:31 2018-12-19
Ogłoszenie o ofertach na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2016r.

Rada Nadzorcza Rawskich Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, ul. Juliusza Słowackiego 70 zaprasza biegłych rewidentów oraz podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2016r. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz […]

20:29 2018-12-19
Aktualności stan na dzień 5.09.2016 r.

W dniu 05.09.2016 r. Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zawarły umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie nowych inwestycji. W wyniku pozytywnej oceny dokumentacji aplikacyjnej, projekt pn.: ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II’’, uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności, w ramach Priorytetu II […]

20:25 2018-12-19
Aktualności stan na dzień 28.07.2016 r.

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja rozpoczęły budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta i ul. Jeziorańskiego w Rawie Mazowieckiej  W lipcu br. „RAWiK” zlecił do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi w ulicy Reymonta i Jeziorańskiego. Roboty budowlano-montażowe prowadzi firma „Invest Development Sp. z o.o.” z siedzibą w Chodczu. Wykonawca został wybrany na […]

20:23 2018-12-19
Aktualności stan na dzień 12.07.2016 r.

Prawie 360 000 zł przeznaczyły Rawskie Wodociągi i Kanalizacja na inwestycję w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. W czerwcu „RAWiK” zawarł umowę na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Dolna, Asnyka, Zapolskiej. Roboty budowlano-montażowe prowadzi konsorcjum firm: „Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Wodociągi, Kanalizacja Tadeusz Sowik” oraz Partner Konsorcjum – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych SOWIK Łukasz Sowik” obydwie […]

20:21 2018-12-19
Aktualności stan na dzień 30.06.2016 r.

„RAWiK” inwestuje w odnawialne źródła energii W dniu 30.06.2016 r. Spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja zawarła umowę na realizację zadania dotyczącego budowy nowego zespołu kogeneracyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie oczyszczalni ścieków Żydomice. Wykonawcą zadania jest firma „HORUS – ENERGIA” Sp. z o.o. z siedzibą w Sulejówku, która została wybrana na podstawie zamówienia publicznego […]

20:19 2018-12-19
Aktualności stan na dzień 13.06.2016 r.

Spółka „RAWiK” sprawdza popularność korzystania z poidełek w szkołach Po około 6 miesiącach od momentu uruchomienia programu „Fontanny wody pitnej dla Szkół w Rawie Mazowieckiej”, Spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja uruchomiła konkurs plastyczny pn. „Na wodna nutę”. Celem konkursu było sprawdzenie wiedzy wśród uczniów korzystających z poidełek nt. szeroko pojętej ochrony środowiska. Po rozstrzygnięciu konkursu […]

20:17 2018-12-19
Aktualności stan na dzień 3.06.2016 r.

Spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja w dniu 02.06.2016 r. ogłosiła zamówienie publiczne na roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego: projekt firmy „Projektowanie Wodociągów i Kanalizacji mgr inż. Piotr Lewiński”. Zakres inwestycji będzie obejmował: 1. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Reymonta. Długość kanału głównego (o średnicy dn […]

20:15 2018-12-19
Aktualności stan na dzień 18.05.2016 r.

Spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja w dniu 17.05.2016 r. ogłosiła zamówienie publiczne na roboty budowlane w zakresie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego: Projekt firmy „Projektowanie Wodociągów i Kanalizacji mgr inż. Piotr Lewiński” , zgodnie z decyzją nr 3/2012 o pozwolenie na budowę z dnia 04.01.2012 r. Zakres inwestycji będzie obejmował: […]

20:13 2018-12-19
Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content