24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Doceń deszczówkę – apel w sprawie oszczędzania wody z sieci wodociągowej. W celu ograniczenia zużycia wody uzdatnionej z wodociągu, zwracamy się z prośbą o stosowanie do nawadniania trawników i ogrodów warzywnych retencjonowanej wody opadowej.
Strefa Klienta
2017
Pod koniec września br. rozpoczną się utrudnienia w ruchu od skrzyżowania w ul. Zamkowa Wola do granic miasta Rawa Mazowiecka i wzdłuż ul. Aleksandrówka w związku z budową kanalizacji deszczowej.

Inwestor Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu inwestycji polegającej na budowie odwodnienia dla ul. Aleksandrówka w Rawie Mazowieckiej. Zadanie obejmuje w szczególności budowę nowego odcinka kanału deszczowego z żelbetu o długości około 850 mb i średnicy 1000 mm w ul. Aleksandrówka, wraz z montażem urządzenia do podczyszczania wód deszczowych (osadnik i […]

20:45 2018-12-19
Aktualności stan na dzień 14.04.2017 r.

Wycieczka do Wrocławia – to nagroda za udział w konkursie ekologicznym organizowanym przez Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. W dniu 12.04.2017 r. Spółka „RAWiK” zorganizowała wycieczkę do Wrocławia w ramach nagrody dla laureatów konkursu ekologicznego pt. „Zdrój wodny w obiektywie”. Uczestnikami konkursu była młodzież gimnazjalna z rawskich szkół. Konkurs miał na celu przybliżenie […]

20:41 2018-12-19
Ogłoszenie o ofertach na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2016r.

Rada Nadzorcza Rawskich Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, ul. Juliusza Słowackiego 70 zaprasza biegłych rewidentów oraz podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2016r. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz […]

20:29 2018-12-19
Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content