24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Doceń deszczówkę – apel w sprawie oszczędzania wody z sieci wodociągowej. W celu ograniczenia zużycia wody uzdatnionej z wodociągu, zwracamy się z prośbą o stosowanie do nawadniania trawników i ogrodów warzywnych retencjonowanej wody opadowej.
Strefa Klienta
Pod koniec września br. rozpoczną się utrudnienia w ruchu od skrzyżowania w ul. Zamkowa Wola do granic miasta Rawa Mazowiecka i wzdłuż ul. Aleksandrówka w związku z budową kanalizacji deszczowej.

Inwestor Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu inwestycji polegającej na budowie odwodnienia dla ul. Aleksandrówka w Rawie Mazowieckiej.
Zadanie obejmuje w szczególności budowę nowego odcinka kanału deszczowego z żelbetu
o długości około 850 mb i średnicy 1000 mm w ul. Aleksandrówka, wraz z montażem urządzenia do podczyszczania wód deszczowych (osadnik i separator) przy wylocie ww. kanału deszczowego do odbiornika – Rzeki Rylki.

Prace budowlane będą prowadzone przez Wykonawcę – Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum – Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Wodociągi, Kanalizacja Tadeusz Sowik z siedzibą przy ul. Zielona 2,
w Rawie Mazowieckiej oraz Partner Konsorcjum  – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych SOWIK Łukasz Sowik z siedzibą przy ul. Katowicka 19A w Rawie Mazowieckiej, wybranego w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego.

Roboty budowlane rozpoczną się na przełomie września i października 2017 r. Pierwsze utrudnienia w ruchu wystąpią w skrzyżowaniu ulic Zamkowa Wola i ul. Aleksandrówka,  wzdłuż ulicy Aleksandrówka od skrzyżowanie do numeru posesji 29A oraz w ulicy Zamkowa Wola od skrzyżowania do granicy miasta z miejscowością Pukinin. Ruch zostanie przywrócony na obu jezdniach w ul. Zamkowa Wola do końca listopada br. Natomiast wzdłuż ul. Aleksandrówka ruch  będzie zamknięty do końca 2018 r. Zakaz ruchu nie będzie dotyczył mieszkańców posesji przyległych do ul. Aleksandrówka oraz pojazdów uprzywilejowanych. Dojazd natomiast dla pozostałych zmotoryzowanych będzie możliwy od ul. Białej. Inwestor oraz Wykonawca przepraszają za utrudnienia i proszą kierowców o cierpliwość i wyrozumiałość w czasie prowadzenia robót.

Powrót
Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content