24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Doceń deszczówkę – apel w sprawie oszczędzania wody z sieci wodociągowej. W celu ograniczenia zużycia wody uzdatnionej z wodociągu, zwracamy się z prośbą o stosowanie do nawadniania trawników i ogrodów warzywnych retencjonowanej wody opadowej.
Strefa Klienta
Aktualności stan na dzień 14.04.2017 r.

Wycieczka do Wrocławia – to nagroda za udział w konkursie ekologicznym organizowanym przez Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
W dniu 12.04.2017 r. Spółka „RAWiK” zorganizowała wycieczkę do Wrocławia w ramach nagrody dla laureatów konkursu ekologicznego pt. „Zdrój wodny w obiektywie”. Uczestnikami konkursu była młodzież gimnazjalna z rawskich szkół. Konkurs miał na celu przybliżenie uczniom tematyki z zakresu ekologii wodnej. Idea kształtowania proekologicznej i prozdrowotnej postawy młodego pokolenia aktywnie upowszechniona została poprzez wykonanie prezentacji filmowej nt. zasobów wodnych w nawiązaniu do zdrojów wodnych (poidełek) zamontowanych przez naszą spółkę w szkołach – mówi Prezes Pan Sebastian Gromek. Prace zostały wykonane przy ścisłej współpracy całej społeczności szkolnej (uczniów, nauczycieli, rodziców) z lokalnym samorządem włącznie (Urząd Miasta Rawa Mazowiecka).

Do konkursu przystąpiły cztery klasy gimnazjalne. Prace konkursowe zostały nadesłane na płytach CD/DVD. Po wnikliwej obserwacji i ocenie prac konkursowych, komisja wytypowała do nagrody głównej prezentację filmową wykonaną przez uczniów klasy IIC z gimnazjum nr 2 im. H. Konopackiej z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kazimierza Wielkiego 28. Zwycięska klasa wyjechała na wycieczkę do Wrocławia do Centrum Nauki o Wodzie – Hydropolis.

Jest to jedyny taki obiekt w Polsce i jeden z nielicznych na świecie – wystawa znajduje się w zabytkowym, XIX-wiecznym podziemnym zbiorniku wody czystej o powierzchni 4000 m2, który znajduje się na liście zabytków. Młodzież biorąca udział w wystawie mogła zapoznać z różnorodnymi technologiami multimedialnymi, interaktywnymi instalacjami, wiernymi replikami i modelami oraz bogactwem informacji znajdujących się na wielu ekranach dotykowych służących jednemu celowi – ukazaniu wody z różnych, fascynujących perspektyw.

Powrót
Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content