24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Doceń deszczówkę – apel w sprawie oszczędzania wody z sieci wodociągowej. Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o stosowanie do nawadniania trawników i ogrodów warzywnych retencjonowanej wody deszczowej zamiast uzdatnionej wody z sieci wodociągowej.
Strefa Klienta
Aktualności
Aktualności stan na dzień 10.05.2016 r.

W dniu 09.05.2016 r. Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. udzieliło zamówienia publicznego na budowę nowego zespołu kogeneracyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie oczyszczalni ścieków w Żydomicach. Przedmiotem zamówienia jest budowa źródła energii elektrycznej i ciepła (zespołu kogeneracyjnego, rok produkcji 2016) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zasilanego paliwem gazowym wytwarzanym w istniejącej instalacji […]

20:11 2018-12-19
Wyciąg z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przyjętych Uchwałą nr XIV/103/2016 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 lutego 2016 r.

Zbiorcza tabela cen i opłat   za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dopłat z budżetu  miasta Tabela 1. ceny za zużywaną wodę i odprowadzane ścieki *) – bez dopłat z budżetu miasta

20:09 2018-12-19
Usługi asenizacyjne

 

20:07 2018-12-19
Aktualności stan na dzień 7.01.2016 r.

Poidełka wody pitnej w rawskich szkołach Wraz z początkiem nowego 2016 roku wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjalne zostały wyposażone w poidełka wody pitnej. Łącznie zostało zamontowanych 15 poidełek. Program został uruchomiony z inicjatywy Rady Rodziców, która zgłosiła pomysł. Jak również wyszedł naprzeciw oczekiwaniom Pana Burmistrza, który miał na względzie bezpieczeństwo żywności i żywienia w szkołach. […]

20:03 2018-12-19
Wyciąg z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę(..) (2)

Wyciąg z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przyjętych Uchwałą nr XIV/103/2016 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 lutego 2016 r. Zbiorcza tabela cen i opłat za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dopłat z budżetu […]

19:46 2018-12-19
Komunikat
Twardość wody

Informujemy, że woda z ujęcia Katowicka ( osiedle Tatar, ul. Katowicka, ul. Tomaszowska od Cmentarnej, os. Browarna ) jest średnio-twarda ( 4,4 mval/dm3  – 12,4°dH  w stopniach niemieckich) natomiast z ujęcia Boguszyce ( pozostała część miasta ) o podwyższonej twardości ( 6,3 mval/dm3  – 17,7°dH w stopniach niemieckich).

18:57 2018-12-19
Komunikat
Informacja

Szanowni Państwo! Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp.z o.o. uprzejmie przypominają, że z uwagi na zbliżający się okres zimowy istnieje konieczność zabezpieczenia zestawu wodomierzowego przed zamarzaniem. Zestaw wodomierza głównego, między innymi, powinien być zabezpieczony przed zalaniem wodą i zamarzaniem, zgodnie z § 116. ust 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie […]

17:59 2018-12-19
Komunikat
Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content