24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Doceń deszczówkę – apel w sprawie oszczędzania wody z sieci wodociągowej. Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o stosowanie do nawadniania trawników i ogrodów warzywnych retencjonowanej wody deszczowej zamiast uzdatnionej wody z sieci wodociągowej.
Strefa Klienta
2016
Aktualności stan na dzień 5.09.2016 r.

W dniu 05.09.2016 r. Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zawarły umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie nowych inwestycji. W wyniku pozytywnej oceny dokumentacji aplikacyjnej, projekt pn.: ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II’’, uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności, w ramach Priorytetu II […]

20:25 2018-12-19
Aktualności stan na dzień 28.07.2016 r.

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja rozpoczęły budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta i ul. Jeziorańskiego w Rawie Mazowieckiej  W lipcu br. „RAWiK” zlecił do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi w ulicy Reymonta i Jeziorańskiego. Roboty budowlano-montażowe prowadzi firma „Invest Development Sp. z o.o.” z siedzibą w Chodczu. Wykonawca został wybrany na […]

20:23 2018-12-19
Aktualności stan na dzień 12.07.2016 r.

Prawie 360 000 zł przeznaczyły Rawskie Wodociągi i Kanalizacja na inwestycję w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. W czerwcu „RAWiK” zawarł umowę na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Dolna, Asnyka, Zapolskiej. Roboty budowlano-montażowe prowadzi konsorcjum firm: „Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Wodociągi, Kanalizacja Tadeusz Sowik” oraz Partner Konsorcjum – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych SOWIK Łukasz Sowik” obydwie […]

20:21 2018-12-19
Aktualności stan na dzień 30.06.2016 r.

„RAWiK” inwestuje w odnawialne źródła energii W dniu 30.06.2016 r. Spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja zawarła umowę na realizację zadania dotyczącego budowy nowego zespołu kogeneracyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie oczyszczalni ścieków Żydomice. Wykonawcą zadania jest firma „HORUS – ENERGIA” Sp. z o.o. z siedzibą w Sulejówku, która została wybrana na podstawie zamówienia publicznego […]

20:19 2018-12-19
Aktualności stan na dzień 13.06.2016 r.

Spółka „RAWiK” sprawdza popularność korzystania z poidełek w szkołach Po około 6 miesiącach od momentu uruchomienia programu „Fontanny wody pitnej dla Szkół w Rawie Mazowieckiej”, Spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja uruchomiła konkurs plastyczny pn. „Na wodna nutę”. Celem konkursu było sprawdzenie wiedzy wśród uczniów korzystających z poidełek nt. szeroko pojętej ochrony środowiska. Po rozstrzygnięciu konkursu […]

20:17 2018-12-19
Aktualności stan na dzień 3.06.2016 r.

Spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja w dniu 02.06.2016 r. ogłosiła zamówienie publiczne na roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego: projekt firmy „Projektowanie Wodociągów i Kanalizacji mgr inż. Piotr Lewiński”. Zakres inwestycji będzie obejmował: 1. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Reymonta. Długość kanału głównego (o średnicy dn […]

20:15 2018-12-19
Aktualności stan na dzień 18.05.2016 r.

Spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja w dniu 17.05.2016 r. ogłosiła zamówienie publiczne na roboty budowlane w zakresie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego: Projekt firmy „Projektowanie Wodociągów i Kanalizacji mgr inż. Piotr Lewiński” , zgodnie z decyzją nr 3/2012 o pozwolenie na budowę z dnia 04.01.2012 r. Zakres inwestycji będzie obejmował: […]

20:13 2018-12-19
Aktualności stan na dzień 10.05.2016 r.

W dniu 09.05.2016 r. Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. udzieliło zamówienia publicznego na budowę nowego zespołu kogeneracyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie oczyszczalni ścieków w Żydomicach. Przedmiotem zamówienia jest budowa źródła energii elektrycznej i ciepła (zespołu kogeneracyjnego, rok produkcji 2016) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zasilanego paliwem gazowym wytwarzanym w istniejącej instalacji […]

20:11 2018-12-19
Wyciąg z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przyjętych Uchwałą nr XIV/103/2016 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 lutego 2016 r.

Zbiorcza tabela cen i opłat   za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dopłat z budżetu  miasta Tabela 1. ceny za zużywaną wodę i odprowadzane ścieki *) – bez dopłat z budżetu miasta

20:09 2018-12-19
Usługi asenizacyjne

 

20:07 2018-12-19
Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content