24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Doceń deszczówkę – apel w sprawie oszczędzania wody z sieci wodociągowej. W celu ograniczenia zużycia wody uzdatnionej z wodociągu, zwracamy się z prośbą o stosowanie do nawadniania trawników i ogrodów warzywnych retencjonowanej wody opadowej.
Strefa Klienta
Aktualności
Legalizacja podliczników na podlewanie

Przypominamy, że okres legalizacji podliczników wynosi 5 lat. Po upływie okresu legalizacji, odczyty z podliczników nie mogą być uwzględniane do rozliczeń zużycia samej wody przez RAWiK Sp. z o.o. (nie bedzie możliwości odliczenia ścieków). W związku z utratą cechy legalizacyjnej wodomierza niebędącego własnością RAWiK-u (podlicznik rozliczający wodę zużytą do podlewania), prosimy o jego wymianę na […]

07:40 2023-07-18
Umowa na realizację budowy wodociągu pod trasą S8 podpisana

W dniu 21 czerwca 2023r podpisana została umowa na realizację przejścia wodociągu pod trasą S8, od ul. Gąsiorowskiego w kierunku drogi dojazdowej do strefy przemysłowej. Wykonawca – firma Sokół 1 Sp. z o.o. z miejscowości Szeligi wykona nowy, ponad 80 metrowy odcinek sieci metodą bezwykopową do końca października tego roku. Umowna wartość robót to 129.150,00 […]

13:30 2023-06-22
Komunikat w sprawie potwierdzenia przydatności wody do spożycia PPIS w Rawie Mazowieckiej

Potwierdzenie przydatności wody do spożycia przez PPIS w Rawie Mazowieckiej 13.06.2023r

09:58 2023-06-14
9 czerwca 2023r – dzień wolny

Szanowni klienci, Informujemy, iż  9 czerwca 2023r (Piątek) jest dniem wolnym w RAWiK Sp. z o.o. Nasze służby pełnią dyżur – wszelkie zgłoszenia dotyczące awarii i dotyczące pracy sieci prosimy zgłaszać pod numerem 601 395 677. Zarząd RAWiK Sp. z o.o.

10:38 2023-06-05
Komunikat w sprawie zmiany obowiązującej taryfy

Aktualne opłaty i taryfy Obowiązująca taryfa – na podstawie Decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzającej taryfę zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rawa Mazowiecka –WA.RZT.70.33.2023/3 z dnia 13 kwietnia 2023r WA.RZT.70.33.2023_3 z dn. 13.04.2023 r. Informujemy, że nowe stawki opłat za dostarczoną wodę oraz odprowadzanie ścieków wejdą w życie […]

10:05 2023-04-24
Światowy Dzień Wody z RAWiK Sp. z o.o.

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na najcenniejszy z naszych zasobów – wodę. Dla branży wodociągowej to bardzo wyjątkowy dzień. Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ), aby przypominać, że aż 2,2 miliarda ludzi żyje bez dostępu do bezpiecznej wody. Obchodzimy go każdego roku 22 marca i stanowi on inspirację przypominania o konieczności działania […]

09:27 2023-03-28
Komunikat
Zawiadomienie o zmianie cennika opłat za usługi wykonywane przez Spółkę

Szanowni Państwo, Zawiadamiamy, iż od dnia 17 kwietnia 2023r ulegnie zmianie cennik opłat za usługi pozataryfowe wykonywane przez Spółkę.  W związku z analizą kosztów świadczenia usług, dokonaliśmy zmian stawek w celu ich dostosowania do panujących realiów gospodarczych. Wprowadzone zmiany pozwolą na zwiększenie zakresu działania i podniesienie jakości usług świadczonych przez  Spółkę. W załączeniu do niniejszego […]

10:40 2023-03-17
Komunikat
Dla rolników – osady do wzięcia

Dla rolników – osady do wzięcia Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zaprasza do współpracy w zakresie odbioru komunalnych osadów ściekowych celem rolniczego wykorzystywania Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  informuję, że istnieje możliwość podjęcia współpracy w zakresie m.in. rolniczego wykorzystania komunalnych osadów ściekowych (do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji […]

13:18 2023-02-06
Komunikat
Spółka RAWiK instaluje Panele Fotowoltaiczne

W dniu 05 grudnia 2022 r.  została zawarta umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych (PV) wraz z systemem monitoringu na obiektach RAWiK Sp. z o.o.”. Wykonawcą zadania została firma: GIOSAN MIKOŁAJ SWIERCZEK MACIEJ PLAMOWSKI S.C.  z siedzibą w Koninie. Całość zadania będzie realizowana do marca 2023 r. Przedmiot umowy obejmuje […]

13:20 2023-01-10
Komunikat
Drodzy odbiorcy zabezpieczcie wodomierze na zimę

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. uprzejmie przypominają, że z uwagi na zbliżający się okres zimowy właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązane są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w należytym stanie technicznym, a w szczególności: zabezpieczenia wodomierza i miejsca jego zainstalowania przed skutkami niskich temperatur w sposób zapewniający […]

11:34 2022-11-17
Komunikat
Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content