24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Przypominamy o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed mrozem. W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, przypominamy o odpowiednim zabezpieczeniu wodomierzy przed zamarznięciem. Obowiązek ten leży po stronie właściciela lub zarządcy nieruchomości.
Strefa Klienta
Legalizacja podliczników na podlewanie

Przypominamy, że okres legalizacji podliczników wynosi 5 lat. Po upływie okresu legalizacji, odczyty z podliczników nie mogą być uwzględniane do rozliczeń zużycia samej wody przez RAWiK Sp. z o.o. (nie bedzie możliwości odliczenia ścieków).

W związku z utratą cechy legalizacyjnej wodomierza niebędącego własnością RAWiK-u (podlicznik rozliczający wodę zużytą do podlewania), prosimy o jego wymianę na nowy i zgłoszenie wodomierza do oplombowania. W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt: tel. 46 81421 76 wew. 17 lub osobiście w siedzibie RAWiK Sp. z o.o., ul. Słowackiego 70.

Istnieje możliwość zakupu wodomierza radiowego w naszej Spółce oraz montażu przez naszych pracowników.

Powrót
Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content