24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Doceń deszczówkę – apel w sprawie oszczędzania wody z sieci wodociągowej. Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o stosowanie do nawadniania trawników i ogrodów warzywnych retencjonowanej wody deszczowej zamiast uzdatnionej wody z sieci wodociągowej.
Strefa Klienta
Aktualności
KOMUNIKAT

W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA OKRESOWEGO PŁUKANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ w dniu  06   listopada 2017 r.   w godz.   730 – 1700 WYSTĄPIĄ UTRUDNIENIA W DOSTAWIE WODY NA TERENIE CAŁEGO MIASTA PODCZAS PŁUKANIA SIECI ORAZ W CIĄGU KILKU GODZIN PO PŁUKANIU MOŻE POGORSZYĆ SIĘ JAKOŚĆ WODY DOSTARCZANEJ ODBIORCOM RAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. O WYROZUMIAŁOŚĆ I PRZEPRASZA ZA […]

21:37 2018-12-19
Komunikat
Informacja o wyborze oferty

Zarząd Spółki informuje iż w dniu 26 października 2017 r. w wyniku przeprowadzonej oceny ofert, złożonych przez firmy audytorskie ,Rada Nadzorcza wybrała firmę Agnieszka Skrzyczyńska Audyt i Doradztwo 05-800 Pruszków, ul. Dobra 20 lok 12, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3557 w rejestrze prowadzonym przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, […]

20:47 2018-12-19
Komunikat
Pod koniec września br. rozpoczną się utrudnienia w ruchu od skrzyżowania w ul. Zamkowa Wola do granic miasta Rawa Mazowiecka i wzdłuż ul. Aleksandrówka w związku z budową kanalizacji deszczowej.

Inwestor Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu inwestycji polegającej na budowie odwodnienia dla ul. Aleksandrówka w Rawie Mazowieckiej. Zadanie obejmuje w szczególności budowę nowego odcinka kanału deszczowego z żelbetu o długości około 850 mb i średnicy 1000 mm w ul. Aleksandrówka, wraz z montażem urządzenia do podczyszczania wód deszczowych (osadnik i […]

20:45 2018-12-19
Ogłoszenie o ofertach na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2017r.

Rada Nadzorcza Rawskich Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, ul. Juliusza Słowackiego 70 zaprasza biegłych rewidentów oraz podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2017r. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z […]

20:44 2018-12-19
KOMUNIKAT

W związku z uruchamianiem Stacji  Wodociągowej na ul. Katowickiej w dniach 08-09.05.2017r. może wystąpić pogorszenie jakości wody w części Os. Pisarzy, Os. Mirbudu, ul.Katowickiej i Tatar. Za niedogodności przepraszamy. Wszelkich informacji udziela : RAWiK Sp. z o.o. ul.Słowackiego 70, Rawa Mazowiecka   Tel. 46 814 21 76 lub kom. 601 395 677

20:43 2018-12-19
Komunikat
Aktualności – stan na dzień 18.04.2017 r.

Jak wynika z uzgodnionych planów rozwoju, ponad 10 mln zł zostało przeznaczone z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną pt. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II”.   We wrześniu 2016 r. Prezes Spółki „RAWiK” podpisał umowę o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska […]

20:42 2018-12-19
Aktualności stan na dzień 14.04.2017 r.

Wycieczka do Wrocławia – to nagroda za udział w konkursie ekologicznym organizowanym przez Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. W dniu 12.04.2017 r. Spółka „RAWiK” zorganizowała wycieczkę do Wrocławia w ramach nagrody dla laureatów konkursu ekologicznego pt. „Zdrój wodny w obiektywie”. Uczestnikami konkursu była młodzież gimnazjalna z rawskich szkół. Konkurs miał na celu przybliżenie […]

20:41 2018-12-19
Aktualności stan na dzień 24.02.2017 r.

Do 15 marca 2017 r. trwają uzgodnienia mieszkańców dot. lokalizacji przyłącza wody w ramach budowy sieci wodociągowej w ul. Krasickiego, Staffa, Żeromskiego, Dąbrowskiej oraz drogach wewnętrznych od ul. Fredry. Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. przystąpiły do wykonywania projektu sieci wodociągowej z przyłączami wody w granicach działek drogowych do posesji w ulicach Krasickiego, Staffa, Żeromskiego, Dąbrowskiej […]

20:39 2018-12-19
Aktualności – stan na dzień 04.01.2017 r.

Gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców Rawy, gdzie została wybudowana i już funkcjonuje sieć wodno-kanalizacyjna do przyłączania swoich posesji do sieci. Od czerwca 2016 r. trwały roboty budowlane dotyczące budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenu osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic: Dolnej, Asnyka, Zapolskiej. W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi – przykanalikami […]

20:37 2018-12-19
Aktualności stan na dzień 24.11.2016 r.

Porozumienie Międzygminne W dniu 24 listopada 2016 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka zostało zawarte Porozumienie Międzygminne w sprawie wzajemnego powierzania przez Gminę Rawa Mazowiecka i Miasto Rawa Mazowiecka zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Strony Porozumienia Międzygminnego są jednostkami samorządu terytorialnego, na których obszarze prowadzą działalność wodociągowo-kanalizacyjną: Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. […]

20:35 2018-12-19
Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content