24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Przypominamy odbiorcom naszych usług o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed działaniem niskich temperatur. Koszt usunięcia szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych , jako formy rozprzestrzeniania się koronawirusa. Obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID – 19 w wodzie pitnej.
Strefa Klienta
Aktualności
Trwają roboty budowlane na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Żydomicach

Po przekazaniu placu budowy  w sierpniu 2020 r., Wykonawca wyłoniony w ramach przetargu tj. firma EKO-MTK Sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie rozpoczął w formule „zaprojektuj i wybuduj” prace projektowe i modernizacyjne na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Żydomicach. Całość zadania jest realizowana w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka Faza […]

14:30 2021-05-12
Przebudowa głównego kolektora tłocznego zakończona !

W maju 2021 r.  została zakończona przebudowa kolektora tłocznego doprowadzającego ścieki z Przepompowni Głównej (PSI)  zlokalizowanej przy ul. Jerozolimskiej do Oczyszczalni Ścieków Żydomice. Prace trwały od października 2020 r. Stan istniejącego kolektora tłocznego objętego przebudową  był zły i wymagał natychmiastowej interwencji. Zadanie o wartości 755 tys. netto zostało dofinansowane z Funduszu Spójności w ramach Projektu […]

15:00 2021-05-11
Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

10:36 2021-04-01
Komunikat
RAWiK informuje

Ze względu na sytuację epidemiczną, w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników spółki RAWiK, w ostatnich miesiącach nie dokonywaliśmy spisywania stanu wodomierzy. Faktury były wystawiane na podstawie średniego zużycia wody w poprzednich miesiącach. Od połowy grudnia nasi pracownicy znów pojawiają się w domach i na posesjach mieszkańców Rawy Mazowieckiej, aby dokonać odczytu stanu wodomierzy i […]

10:41 2021-01-07
Komunikat
RAWIK zmodernizował Ujęcie Wody w Boguszycach

Z początkiem października 2020 r. została zawarta umowa (z rawskim Wykonawcą  wyłonionym w ramach przetargu: Bednarek Andrzej „AR-STYL”) na modernizację istniejącego budynku technicznego dla Ujęcia Wody w Boguszycach wraz z instalacją wewnątrz budynku – nowego zakupionego przez RAWiK agregatu prądotwórczego, przystosowanego do pracy w układzie samoczynnego załączenia rezerwy. Oznacza to automatyczne załączenie zasilania awaryjnego. Modernizacja […]

10:12 2020-12-31
Życzenia Świąteczne RAWiK

13:50 2020-12-17
Nowa sieć wodociągowa w ul. Polnej w Rawie Mazowieckiej oddana do eksploatacji

Od sierpnia br. firma pn. Zakład Usług Wodno – Kanalizacyjnych Krzysztof Machnicki z siedzibą w Skierniewicach, prowadziła roboty budowlane dotyczące budowy sieci wodociągowej w ul. Polnej (trasa projektowanego wodociągu o długości ok. 250 mb została poprowadzona w pasie drogowym na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Konstytucji 3 Maja). Po posadowieniu sieci wodociągowej zostały wykonane […]

13:43 2020-12-17
Rozpoczęły się roboty budowlane na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Żydomicach

Po przekazaniu placu budowy  w sierpniu 2020 r., Wykonawca wyłoniony w ramach przetargu tj. firma EKO-MTK Sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie rozpoczął w formule „zaprojektuj i wybuduj” prace projektowe i modernizacyjne na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Żydomicach. Całość zadania jest realizowana w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka Faza […]

14:31 2020-11-06
Umowa na przebudowę głównego kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni ścieków zawarta

W dniu 22 października 2020 r. została zawarta umowa na na realizację zadania inwestycyjnego pn. “Przebudowa odcinka głównego kolektora doprowadzającego ścieki z Przepompowni głównej (PS1) do Oczyszczalni ścieków Żydomice”. Wykonawcą zadania został  Tadeusz Sowik  (wyłoniony w ramach przetargu) prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Wodociągi, Kanalizacja Tadeusz Sowik. Przedmiot umowy obejmuje opracowanie […]

09:13 2020-10-23
Drodzy odbiorcy zabezpieczcie wodomierze na zimę

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. uprzejmie przypominają, że z uwagi na zbliżający się okres zimowy właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązane są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w należytym stanie technicznym, a w szczególności: zabezpieczenia wodomierza i miejsca jego zainstalowania przed skutkami niskich temperatur w sposób zapewniający […]

14:42 2020-10-20
Komunikat
Projekt i wykonanie interaktywa.pl
Projekt i wykonanie AdrianGrzybek.pl