24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Zgłaszanie awarii sieciowych SUW Kolejowa (do godz. 22.00):: 46 814 36 33

Przypominamy odbiorcom naszych usług o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed działaniem niskich temperatur. Koszt usunięcia szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych , jako formy rozprzestrzeniania się koronawirusa. Obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID – 19 w wodzie pitnej.
Strefa Klienta
RAWIK zmodernizował Ujęcie Wody w Boguszycach

Z początkiem października 2020 r. została zawarta umowa (z rawskim Wykonawcą  wyłonionym w ramach przetargu: Bednarek Andrzej „AR-STYL”) na modernizację istniejącego budynku technicznego dla Ujęcia Wody w Boguszycach wraz z instalacją wewnątrz budynku – nowego zakupionego przez RAWiK agregatu prądotwórczego, przystosowanego do pracy w układzie samoczynnego załączenia rezerwy. Oznacza to automatyczne załączenie zasilania awaryjnego. Modernizacja tego obiektu (zakończona w grudniu 2020 r.) jest bardzo ważna z punktu widzenia ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody, gdyż obecnie UW w Boguszycach zaspakaja w 80% zasilanie w wodę pitną mieszkańców Rawy Mazowieckiej. Zadanie o wartości 103 800,00 zł brutto zostało sfinansowane z środków własnych RAWiK.

Powrót
Projekt i wykonanie interaktywa.pl