24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Zgłaszanie awarii sieciowych SUW Kolejowa (do godz. 22.00):: 46 814 36 33

Województwo łódzkie jest narażone na problem suszy, dlatego zwracamy się z prośbą do mieszkańców Rawy Mazowieckiej o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych , jako formy rozprzestrzeniania się koronawirusa. Obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID – 19 w wodzie pitnej.
Strefa Klienta
Rawianie przyłączajcie się do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej w ul. Żeromskiego, Krasickiego, Dąbrowskiej oraz Fredry i Staffa w Rawie Mazowieckiej

Od sierpnia 2018 r. trwały roboty budowlane dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) dla terenu osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic: Żeromskiego, Krasickiego, Dąbrowskiej oraz Fredry i Staffa. Zadnie dofinansowane z Funduszu Spójności w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie Gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II” o wartości 1 456 000 zł, zostało zrealizowane przez Konsorcjum Firm: Tadeusz Sowik prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Wodociągi, Kanalizacja Tadeusz Sowik, działający jako Lider Konsorcjum oraz Łukasz Sowik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych SOWIK Łukasz Sowik z siedzibą w Rawie Mazowieckiej działającym jako Partner Konsorcjum. W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi – przykanalikami o łącznej długości ponad 1500m. Dzięki uzbrojeniu terenu w nową infrastrukturę techniczną 114 posesji uzyskało możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej.

W przyszłym tygodniu sieć zostanie oddana do użytkowania.

Dlatego gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców zamieszkałych w rejonie ulic, gdzie  została wybudowana i już funkcjonuje sieć kanalizacyjna, do skorzystania
z możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci i wspólnego działania na rzecz ochrony środowiska naszego Miasta Rawa Mazowiecka.

Powrót
Projekt i wykonanie interaktywa.pl