24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Zgłaszanie awarii sieciowych SUW Kolejowa (do godz. 22.00):: 46 814 36 33

Przypominamy odbiorcom naszych usług o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed działaniem niskich temperatur. Koszt usunięcia szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych , jako formy rozprzestrzeniania się koronawirusa. Obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID – 19 w wodzie pitnej.
Strefa Klienta
OGŁOSZENIE zapytanie ofertowe „Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej dla zadania Budowa nowego zespołu kogeneracyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie oczyszczalni ścieków Żydomice’’.
Data publikacji: 2018-12-20 19:19
Projekt i wykonanie interaktywa.pl