24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Zgłaszanie awarii sieciowych SUW Kolejowa (do godz. 22.00):: 46 814 36 33

Wymiana uszkodzonego wodomierza z winy odbiorcy jest usługą odpłatną. Przypominamy o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed zamarznięciem. Właściwe zabezpieczenie wodomierza zmniejsza ryzyko wystąpienia awarii. Jeżeli dojdzie do zamarznięcia wodomierza należy zamknąć dopływ wody i zgłosić awarię pod nr tel. 601 395 677
Strefa Klienta
Stacja Uzdatniania Wody – Warsztaty

Warsztaty odbywają się na terenie nowoczesnej, zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kolejowej w Rawie Mazowieckiej. W czasie prelekcji pracownik „RAWiK” przybliża uczniom sposób działania całej sieci wodociągowej w Rawie Mazowieckiej. Pierwszym etapem zazwyczaj jest prezentacja wiedzy na temat pracy studni głębinowych i filtrów, gdzie jest prezentowany proces uzdatniania wody, następnie uczniowie mogą obejrzeć urządzenia sterujące całym procesem technologicznym. W czasie warsztatów są omawiane źródła i metody pozyskiwania wody wraz  z technologią jej oczyszczania. Podczas spotkania dzieci i młodzież pozyskują wiedzę nt. skutecznych metod usuwania awarii w celu ograniczenia niekontrolowanych strat wody oraz są informowani nt. możliwości przyłączenia się do nowo wybudowanych sieci wodociągowych, które zasilają mieszkańców Rawy w wodę o wysokich parametrach jakościowych.

Prowadzone przez Spółkę „RAWiK” działania edukacyjne powinny zaprocentować w przyszłości wspólną odpowiedzialnością Rawian za ochronę środowiska, szczególnie ochrony zasobów wodnych.

Projekt i wykonanie interaktywa.pl