24h Pogotowie WOD-KAN: 577 395 601
Zgłaszanie awarii sieciowych SUW Kolejowa (do godz. 22.00):: 46 814 36 33

Wymiana uszkodzonego wodomierza z winy odbiorcy jest usługą odpłatną. Przypominamy o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed zamarznięciem. Właściwe zabezpieczenie wodomierza zmniejsza ryzyko wystąpienia awarii. Jeżeli dojdzie do zamarznięcia wodomierza należy zamknąć dopływ wody i zgłosić awarię pod nr tel. 601 395 677
Konkursy i Wydarzenia
  1. Czerwiec 2016 r. – konkurs pn. „Na wodną nutę” był skierowany dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Rawy Mazowieckiej. Tematem przewodnim była woda. Głównym celem konkursu było zwrócenie uwagi odbiorców na znaczenie wody słodkiej i propagowanie zrównoważonej gospodarki zasobami wody. Uczestnicy konkursu zrozumieli, że oszczędzając wodę na co dzień, chronimy nie tylko (bardzo skromne) zasoby wody w Polsce, ale przede wszystkim wpływamy na jakość środowiska nie tylko w najbliższym otoczeniu, lecz na całym świecie. Konkurs obejmował trzy kategorie: „Skąd się bierze woda w kranie”, „Oszczędzanie wody dla wspólnego dobra”, „Eko promocja poidełek w szkołach”. Konkurs został zorganizowany na okoliczność zamontowania poidełek wody pitnej w szkołach. Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, bowiem udział w konkursie wzięło ponad 90 uczniów, z czego ponad 20 uczestników zostało wyróżnionych nagrodami rzeczowymi.

  2. Październik 2016 r. – Konkurs pn. „Nie wrzucaj śmieci do naszej sieci” był skierowany do uczniów wszystkich Szkół Podstawowych z terenu Rawy Mazowieckiej. Konkurs miał na celu wypracować wśród uczestników aktywną umiejętność poprawnego korzystania z sieci wodno-kanalizacyjnej w taki sposób, aby nie zaśmiecać otoczenia i nie zapychać rur kanalizacyjnych, a tym samym środowiska naturalnego. Dla ponad 40 dzieci, które wzięły udział w konkursie czekała nagroda w postaci wycieczki do Rogowa. Miejscem docelowym wycieczki było Muzeum Lasu i Drewna w którym dzieci w aktywny sposób uczestniczyły w zajęciach przyrodniczo-leśnych zastępując tym samym tradycyjne zwiedzanie muzeum z przewodnikiem. Zajęcia bardzo zaabsorbowały dzieci, ponieważ każde dziecko z zaciekawieniem oglądało i czytało objaśnienia do ekspozycji muzealnych, szukając w ten sposób odpowiedzi znajdujących się w kartach pracy.

  3. Kwiecień 2017 r. – Konkurs fotograficzny pn. „Zdrój wodny w obiektywie”, to działanie dedykowane dla gimnazjalistów. Prace konkursowe były przygotowywane przez grupę (klasę) na nośnikach elektronicznych w postaci prezentacji filmowej trwającej około 3-5 min. Tematyka prac obejmowała zagadnienia dotyczące problematyki ochrony ilości i jakości zasobów wodnych w kontekście ochrony środowiska i zdrowia publicznego, mając na uwadze korzyści wynikające z użytkowania zdrojów (poidełek wody pitnej) zamontowanych przez „RAWiK” min. w szkołach gimnazjalnych. Do konkursu przystąpiły cztery klasy gimnazjalne z Rawskich szkół. Nagrodą w konkursie był wyjazd w kwietniu 2017 r. zwycięskiej klasy do HYDROPOLIS – Centrum Wiedzy o Wodzie we Wrocławiu. Uczniowie zwiedzili wystawę podzieloną na 8 stref tematycznych o wodzie w zabytkowym XIX – wiecznym podziemnym zbiorniku wody czystej o powierzchni 4000 m2.

  4. Marzec 2018 r. – Konkurs był dedykowany dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych w Rawie Mazowieckiej w trzech kategoriach wiekowych. Najmłodsi uczestnicy mieli do wykonania prace plastyczne w formie plakatu lub komiksu pt. „Sposoby ochrony zasobów wodnych w Rawie Mazowieckiej”, uczniowie klas IV – VI przygotowali prace pisemne w formie wiersza, rymowanki i hasła reklamowego pt. „Pij rawską kranówkę dla wspólnego dobra”, natomiast uczniowie z klas VII – Gimnazjum przygotowali prezentację pod hasłem: „Obudź się, czas się włączyć do rawskiego wodociągu”. Zainteresowanie było ogromne, bowiem wpłynęły 174 prace konkursowe. Zarząd Spółki podjął decyzję o nagrodzeniu wszystkich uczestników, którzy wzięli udział w konkursie. Nagrodą był wyjazd do Warszawy na Piknik Naukowy zorganizowany przez Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik w czerwcu 2018 r. Uczestnicy wycieczki spotkali się z setkami naukowców i popularyzatorów nauki, opowiadających o swojej pracy, którzy przez cały dzień przedstawiali eksperymenty, pokazywali swoje znaleziska, opowiadali o tym, co ich w nauce ciekawi.

Projekt i wykonanie interaktywa.pl