24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Zgłaszanie awarii sieciowych SUW Kolejowa (do godz. 22.00):: 46 814 36 33

Wymiana uszkodzonego wodomierza z winy odbiorcy jest usługą odpłatną. Przypominamy o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed zamarznięciem. Właściwe zabezpieczenie wodomierza zmniejsza ryzyko wystąpienia awarii. Jeżeli dojdzie do zamarznięcia wodomierza należy zamknąć dopływ wody i zgłosić awarię pod nr tel. 601 395 677
Strefa Klienta
Oferta edukacyjna

W systemie ciągłym zachęcamy placówki szkolne do udziału w jednej z najciekawszych form edukacji ekologicznej organizowanej przez Spółkę „RAWiK” jakimi są terenowe warsztaty na obiektach Stacji Uzdatniania Wody przy ul Kolejowej w Rawie Mazowieckiej i Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Żydomicach, gdzie uczestnicy mogą poznać zasady obiegu wody i funkcjonowania specjalistycznych urządzeń. Ich wyjątkowość polega na tym, że ukazują przez pryzmat ochrony środowiska bieżącą pracę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Rawie Mazowieckiej. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Rawskie Wodociągi podnoszą świadomość ekologiczną społeczeństwa poprzez aktywną edukację ekologiczną, realizowaną głównie poprzez konkursy ekologiczne, warsztaty i szkolenia oraz wyjazdy terenowe.

Projekt i wykonanie interaktywa.pl