24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Zgłaszanie awarii sieciowych SUW Kolejowa (do godz. 22.00):: 46 814 36 33

Przypominamy odbiorcom naszych usług o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed działaniem niskich temperatur. Koszt usunięcia szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych , jako formy rozprzestrzeniania się koronawirusa. Obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID – 19 w wodzie pitnej.
Strefa Klienta
Nowa sieć wodociągowa w ul. Polnej w Rawie Mazowieckiej oddana do eksploatacji

Od sierpnia br. firma pn. Zakład Usług Wodno – Kanalizacyjnych Krzysztof Machnicki z siedzibą w Skierniewicach, prowadziła roboty budowlane dotyczące budowy sieci wodociągowej w ul. Polnej (trasa projektowanego wodociągu o długości ok. 250 mb została poprowadzona w pasie drogowym na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Konstytucji 3 Maja). Po posadowieniu sieci wodociągowej zostały wykonane roboty dot. branży drogowej w zakresie odtworzenia nawierzchni. Wartość kontraktu wyniosła 560 000,00 zł netto/ 688 800,00 zł brutto. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane z środków własnych Spółki „RAWiK”. Wybudowana sieć wodociągowa ma na celu zaopatrzenie ulokowanych przy ul. Polnej budynków mieszkalnych jednorodzinnych i handlowych w wodę o wysokich parametrach jakościowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody.

 

Powrót
Projekt i wykonanie interaktywa.pl